Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecohabitació (DJC)
 dret
veuredret d’habitació1 (DJC)
 dret civil
veuredret d’habitació2 (DJC)
 dret civil
veurehabitació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurehabitació (DJC)
 dret civil
veurehabitació (LMC)
 construcció
veurehabitacionista (DJC)
 dret
veurepista d’habitació (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca habitació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cohabitació f.
Diccionari jurídic
dret
Situació de la parella no casada que conviu.
es cohabitación

dret d’habitació1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret real que té una persona d’ocupar la part de l’immoble que s’indica en el títol constitutiu i la part necessària per a atendre les necessitats de l’habitatge.
V. t.: gaudi m., usdefruit m., usucapió f.
es derecho de habitación

dret d’habitació2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
A Eivissa i Formentera, dret real d’ús i gaudi dels elements i pertinences comuns d’un habitatge, i especialment d’una habitació independent, en la mesura suficient per a atendre les necessitats del titular del dret.
V. t.: estatge m.
es derecho de habitación

habitació f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Sin. pref.: biòtop m.

habitació f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: dret d’habitació1 c. nom. m., dret d’habitació2 c. nom. m.

habitació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: dormitori m.
Sin. compl.: cambra f.
de Schlafgemach, Schlafzimmer
en bedroom
es cuarto, dormitorio, habitación
fr chambre

habitacionista m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que gaudeix del dret d’habitació en un immoble.
es habitacionista

pista d’habitació f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Traça fòssil, tipus domicnia.
en dwelling structure, dwelling trace
es estructura de habitación, traza de habitación
fr terrier d’habitation