Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecalor d’imbibició (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecapacitat d’imbibició (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureimbibició (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 física
veureimbibició (DEM)
 física
veureimbibició (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureimbibició inicial (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurepluja d’imbibició (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca imbibició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calor d’imbibició c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Quantitat de calor que desprèn una mostra de sòl sec en submergir-la en un líquid, generalment aigua, a temperatura ambient. Es determina mitjançant un calorímetre i s’expressa en el SI en J kg−1 (antigament, en cal g −1; 1 J kg−1 10−3 cal g−1).
en heat of wetting, soil imbibition heat
es calor de imbibición
fr chaleur d’imbibition
gl calor de imbibición, calor de inmersión
pt calor de imersão

capacitat d’imbibició c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Quantitat d’aigua que és capaç d’absorbir un sòl sec fins al moment en què s’inicia l’escolament superficial.
en wetting capacity
es capacidad de imbibición
fr capacité d’imbibiton
gl capacidade de imbibición
pt capacidade de molhamento

imbibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
física
Absorció d’un líquid dins els porus d’una matèria sòlida.

imbibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Acció d’absorbir o d’amarar-se; l’efecte.

imbibició f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Absorció d’aigua per un sòl sec.
en imbibition
es imbibición
fr imbibition
gl imbibición
pt embebição

imbibició inicial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Pèrdues d’aigua per absorció (filtració efluent) a partir d’un canal no revestit, que tenen lloc durant el procés de posada en servei del canal. Una vegada que el canal ha adquirit la condició d’estabilitat, si aquestes pèrdues es produeixen, s’anomenen pèrdues per filtració.
Sin. compl.: pèrdues d’aigua per absorció c. nom. f. pl.
en priming losses
es imbibición inicial
fr pertes à la mise en eau
gl imbibición inicial
pt embebição inicial

pluja d’imbibició c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Quantitat d’aigua de pluja que és capaç d’absorbir un sòl fins a assolir el règim d’infiltració estacionària i fins que té lloc el primer episodi de vessament superficial. Depèn de les característiques de la superfície del sòl, de la textura i estructura de l’horitzó superficial, de l’estat inicial d’humitat i de la intensitat de la pluja. S’esmenten valors mitjans compresos entre 2 i 4 mm.
en imbibition rain
es lluvia de imbibición
fr pluie d’imbibition
gl choiva de imbibición
pt chuva de embebição