Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureincapacitat (DJC)
 dret civil
veureincapacitat -ada (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureincapacitat -ada (DEM)
 conceptes generals i de suport
 medicina preventiva i salut pública
veureincapacitat d'aprenentatge (VPCA)
veureincapacitat permanent (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureincapacitat permanent absoluta (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureincapacitat permanent parcial (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureincapacitat permanent total (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureincapacitat temporal (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuresubsidi per incapacitat temporal (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca incapacitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

incapacitat f.
Diccionari jurídic
dret civil
Limitació de la capacitat d’obrar d’una persona per sentència judicial.
es incapacidad

incapacitat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Mancat d’aptitud per a un acte, especialment per a la feina.

incapacitat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
medicina preventiva i salut pública
Que és privat per la llei d’algun dels seus drets.

incapacitat d'aprenentatge c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: trastorn d'aprenentatge c. nom. m.
en learning disability subst.

incapacitat permanent c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Situació en què es troba el treballador o treballadora que, després de sotmetre’s al tractament mèdic prescrit, presenta reduccions anatòmiques greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.
es incapacidad permanente

incapacitat permanent absoluta c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
V.: incapacitat permanent c. nom. f.

incapacitat permanent parcial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
V.: incapacitat permanent c. nom. f.

incapacitat permanent total c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
V.: incapacitat permanent c. nom. f.

incapacitat temporal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Situació en què es troba la persona que temporalment no pot treballar a causa d’un accident o d’una malaltia i necessita assistència sanitària.
es incapacidad temporal

subsidi per incapacitat temporal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Prestació econòmica concedida a les persones que no poden treballar a causa d’un accident o d’una malaltia.
es subsidio por incapacidad temporal