Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureadverbi d’inclusió (GTG)
veureambdós inclusivament (DJC)
 dret
veureconjuntivitis d’inclusió (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 oftalmologia
 pediatria
 semiologia
veurecos d’inclusió (DEM)
 citologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veurecos d’inclusió citoplasmàtic (DEM)
 citologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veurecos d’inclusió nuclear (DEM)
 citologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veuredisjuntiva inclusiva (GTG)
veureencefalitis de les inclusions citomegàliques (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
veureinclusió (GLOSCOR)
veureinclusió (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
Cerca inclús a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi d’inclusió m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi focal que pressuposa l’existència d’altres entitats, propietats o situacions a més de l’assenyalada pel sintagma sobre el qual incideix.
Ex.: Hi havia tota mena de fruita, fins i tot de molt exòtica
GEIEC: 16.8b
es adverbio de inclusión m.

ambdós inclusivament loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Comprenent ambdós elements.
Ex.: El termini per a lliurar les sol·licituds va des del dia 1 d’octubre fins al dia 30 de novembre, ambdós inclusivament.
Sin. compl.: tots dos inclusivament loc. adv.
es ambos inclusive

conjuntivitis d’inclusió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
oftalmologia
pediatria
semiologia
Conjuntivitis que és deguda a clamídies. És una conjuntivitis fol·licular aguda que té dues formes: la de l’adult, transmesa fàcilment en les piscines mal clorades (conjuntivitis de les piscines), atès que l’aparell genital és dipòsit de reserva de les clamídies, i la del nadó(conjuntivitis hiperaguda), que apareix als 15 dies del part, per contaminació d’una infecció vaginal per clamídia.

cos d’inclusió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Cadascuna de les estructures rodones, ovalades o irregulars del nucli o del citoplasma (ocasionalment en ambdues localitzacions) de les cèl·lules infectades per determinats virus filtrables (ràbia, verola, herpes, etc.). Són observades especialment en cèl·lules nervioses, epitelials i endotelials, i poden ésser demostrades mitjançant diverses tincions, especialment per la tècnica del blau de metilè-eosina de Mann i la tècnica de Giemsa. També són anomenats cossos elementals.
Sin. compl.: cos elemental

cos d’inclusió citoplasmàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Cos d’inclusió situat en el citoplasma cel·lular. Hom en distingeix dues classes: acidòfils, relativament grans, esfèrics o ovoides, propis de la verola o del vaccí, de la ràbia i del mol·lusc contagiós; i basòfils, relativament grans, que són combinacions complexes del material víric i cel·lular, propis del tracoma, la psitacosi i de la limfopatia venèria.

cos d’inclusió nuclear m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Cos d’inclusió acidòfil situat al nucli cel·lular. Hom en distingeix dues classes: cos de Cowdry tipus A i cos de Cowdry tipus B.
Sin. compl.: cos de Cowdry

disjuntiva inclusiva f.
Glossari de termes gramaticals
Coordinada disjuntiva en què els elements connectats es presenten com a alternatives compatibles.
Ex.: Crideu el pare o la mare de l’alumne
GEIEC: 22.2.3b
Ant.: disjuntiva exclusiva
es disyuntiva inclusiva f.

encefalitis de les inclusions citomegàliques f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
Causada pel citomegalovirus, és una forma clínica de la malaltia de les inclusions citomegàliques.

inclusió f.
Glossari de corrosió
Fase aliena continguda en un material.
de Einschluss m.
en inclusion subst.
es inclusión f.
fr inclusion f.

inclusió f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
1. Fase sòlida, líquida o gasosa, estranya, atrapada a l’interior del cristall durant el procés de creixement, que afecta l’homogeneïtat d’un mineral, en modifica la densitat i, en el cas de les inclusions sòlides, llur composició química; és de dimensions molt variables, des de submicroscòpiques fins a visibles a ull nu, i també pot ésser bifàsica (sòlid més líquid, líquid més gas), o trifàsica (sòlid més líquid més gas).
2. Tractament d’una mostra de sòl, de sediment, de fòssil, etc., amb productes aglutinants per tal de poder-ne fer talls microscòpics.
3. Cavitat d’una roca omplerta de gas, de líquid, de vidre, de cristalls; en les descripcions macroscòpiques, part del material rocós englobada dins d’una de diferent.
en inclusion
es inclusión
fr inclusion