Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureanàlisi d’indiferència (DCA)
 economia
veurecèl·lula indiferenciada (DEM)
 citologia
veurecontextura de birefringència indiferenciada (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureescriptura indiferenciada (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureespondiloartropatia indiferenciada (DEM)
 malalties i síndromes
 reumatologia
veurefàbrica b indiferenciada (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurefàbrica de birefringència indiferenciada (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuregrup indiferenciat de sòls (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuregrup indiferenciat de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureindiferenciat | indiferenciada (DGEOL)
 meteorits
Cerca indiferència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi d’indiferència f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Anàlisi econòmica del comportament dels consumidors en l’elecció de determinats béns i serveis. L’economia ambiental utilitza l’anàlisi d’indiferència per a determinar fins a quin punt són desitjables els diferents béns i serveis ambientals.
en indifference analysis subst.
es análisis de indiferencia m.
fr analyse d’indifferènce f.

cèl·lula indiferenciada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Cèl·lula que no canvia de forma ni d’estructura per tal d’efectuar funcions específiques.

contextura de birefringència indiferenciada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Fàbrica de birefringència indiferenciada.
Sin. pref.: fàbrica de birefringència indiferenciada c. nom. f.
es contextura de birrefringencia indeferenciada

escriptura indiferenciada f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en undifferentiated writing subst.
es escritura indiferenciada f.
fr écriture indifférenciée f.

espondiloartropatia indiferenciada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
reumatologia
Denominació emprada per a identificar malalts que tenen una simptomatologia suggeridora d’espondiloartropatia, però que no compleixen els criteris de diagnòstic indiscutibles d’alguna de les malalties del grup.

fàbrica b indiferenciada c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en undifferentiated b-fabric subst.
es fábrica de birrefringencia indeferenciada c. nom. f., contextura de birrefringencia indeferenciada c. nom. f.
fr motif de biréfringence indifférencié c. nom. m., assemblage de biréfringence indifférencié c. nom. m.

fàbrica de birefringència indiferenciada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Fàbrica de birefringència que es caracteritza per l’absència de colors d’interferència en la micromassa.
Sin. compl.: contextura de birefringència indiferenciada c. nom. f.
en undifferentiated birefringence fabric
es fábrica de birrefringencia indiferenciada
fr fabrique de biréfringence indifférencié

grup indiferenciat de sòls c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en undifferentiated soil group subst.
es grupo indiferenciado de suelos c. nom. m.
fr groupement indifférencié de sòls c. nom. m.

grup indiferenciat de sòls c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Segons el Soil Survey Staff del Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA), unitat cartogràfica de sòls que agrupa dues o més classes de sòls que no estan associats geogràficament de manera consistent, però que s’inclouen en la mateixa unitat cartogràfica perquè pel que fa a l’ús i al maneig són iguals o molt similars per als usos comuns. Generalment, s’inclouen en la mateixa unitat cartogràfica perquè algunes característiques que comparteixen, com ara pendent excessiu, pedregositat o inundació, en limiten l’ús i el maneig.
Si dos o més sòls en vessants molt inclinats que estan separats geogràficament són tan similars en el seu potencial d’ús i maneig que la definició de dues o més unitats cartogràfiques addicionals no serviria per a cap propòsit útil, poden situar-se en la mateixa unitat.
Un grup indiferenciat no és homogeni en composició, ja que delineacions diferents poden tenir classes de sòls diferents, però es pot considerar homogeni a l’efecte d’interpretació. No obstant això, cada delineació té almenys un dels components principals i alguns els poden tenir tots. En relació amb la proporció d’inclusions, s’apliquen els mateixos principis que als complexos i associacions de sòls.
Un grup indiferenciat es denomina amb el nom de la classe de sòl predominant, seguit de la partícula i, després de la qual s’escriu el nom de l’altra classe de sòl agrupat en la unitat cartogràfica, la qual cosa permet distingir un grup indiferenciat d’una associació de sòls i d’un complex de sòls. Per exemple, una unitat cartogràfica integrada per les sèries Llacuna i Cases amb textura francollimosa i un pendent del 3 al 8 % constitueix un grup indiferenciat i s’anomena Llacuna i Cases francollimosa, 3 a 8 % de pendent.
en undifferentiated soil group
es grupo indiferenciado
fr groupement indifférencié de sols, juxtaposition de sols
gl grupo indiferenciado

indiferenciat | indiferenciada adj.
Diccionari de geologia
meteorits
1. Dit del meteorit que té una composició química semblant a la del Sol, amb la sola excepció dels volàtils.
2. Dit del magma que ha cristal·litzat sense produir-se prèviament cap variació de la composició primària.
en non-differentiated
es indiferenciado
fr indifférencié