Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veuredesinflamació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureinflamació (FFFC)
 fisioteràpia
veureinflamació (DRAMAD)
 ramaderia
veureinflamació adhesiva (DEM)
 histologia
 semiologia
veureinflamació al·lèrgica (DEM)
 immunologia
 semiologia
veureinflamació catarral (DEM)
 histologia
 semiologia
veureinflamació degenerativa (DEM)
 angiologia
 citologia
 semiologia
veureinflamació específica (DEM)
 semiologia
veureinflamació exsudativa (DEM)
 histologia
 semiologia
veureinflamació fibrinosa (DEM)
 histologia
 semiologia
Cerca inflamació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desinflamació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de desinflamar o de desinflamar-se; l’efecte.

inflamació f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en inflammation subst.
es inflamación f.

inflamació f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Reacció d’una part de l’organisme com a resposta a una agressió física, química o bacteriana, que serveix per eliminar, diluir o encerclar l’agent agressiu i els teixits lesionats.
es inflamación f.

inflamació adhesiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
semiologia
Inflamació que provoca adherències als teixits veïns a causa de la gran quantitat de fibrina que conté l’exsudat.

inflamació al·lèrgica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
semiologia
Reacció inflamatòria que es produeix com a resposta exagerada o accelarada a un antigen específic.

inflamació catarral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
semiologia
Inflamació que afecta sobretot les mucoses i es caracteritza per una gran secreció de moc acompanyat de restes cel·lulars.

inflamació degenerativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
citologia
semiologia
Designació discutible del procés inflamatori que afecta principalment les parets vasculars i els parènquimes; es caracteritza per l’escassesa de l’exsudació i per les alteracions en el citoplasma i en els nuclis cel·lulars que menen sovint a la necrosi.
Sin. compl.: inflamació alterativa

inflamació específica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Resposta característica provocada per un determinat agent.

inflamació exsudativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
semiologia
Procés en què, damunt les lesions cel·lulars, predomina la formació d’exsudat, serós, fibrinós, mucós o cel·lular (leucòcits de diversa mena, cèl·lules plasmàtiques).

inflamació fibrinosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
semiologia
Forma en què el tret característic és la formació d’un exsudat molt ric de fibrina.