Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureamb l’informe previ de (DJC)
 dret
veureinforme (VOCFOR)
 generalitats
veureinforme (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureinforme1 (DJC)
 dret
veureinforme2 (DJC)
 dret
veureinforme d’avaluació de terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureinforme de gestió (COFI)
 comptabilitat
veureplec sinforme (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureRegistre de Verificadors d’Informes d’Emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle (DJC)
 dret ambiental
veuresinforme1 (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca informe a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amb l’informe previ de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Tenint en compte l’informe fet prèviament per.
Ex.: La resolució del conseller s’ha de prendre amb l’informe previ dels assessors departamentals.
es previo informe de

informe m.
Vocabulari forestal
generalitats
fr rapport m., informé m.

informe adj.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
1. Dit de la matèria cristal·lina que no presenta una delimitació polièdrica per manca d’espai durant el desenvolupament.
2. Dit de la massa mineral o de l’agregat d’individus d’un mineral que no presenta una textura determinada (no és laminar, ni granular, ni fibrós, etc.) ni cares de clivatge.
en formless, informous, shapeless
es informe
fr informe, sans forme

informe1 m.
Diccionari jurídic
dret
Exposició ordenada sobre un afer o l’estat d’una qüestió.
es informe

informe2 m.
Diccionari jurídic
dret
Exposició oral que fan les parts en un judici davant el tribunal que ha de sentenciar o resoldre qualsevol qüestió.
es informe

informe d’avaluació de terres c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Document que inclou els resultats d’un procés d’avaluació de terres, a tall de síntesi enfocada a l’ús dels resultats.
La seva elaboració constitueix una de les parts més crítiques del procés d’avaluació, ja que ha de fer accessibles els resultats a diferents tipus d’usuaris potencials perquè puguin utilitzar-los amb facilitat, de manera que el temps per a la seva elaboració ha de ser proporcional al temps dedicat als treballs d’avaluació.
Un informe d’avaluació generalment té l’estructura següent: 1) índex general, 2) resum executiu (objectius i síntesi breu de tota la feina, destacant les recomanacions i conclusions), 3) instruccions sobre com utilitzar la informació (estructura de l’informe, com trobar una finca o parcel·la en el mapa i ús de la informació) i agraïments, 4) descriptors de l’àrea d’estudi (localització, clima, geologia, geomorfologia, hidrologia, edafopaisatge i vegetació, amb un llenguatge fàcil d’entendre per a no especialistes), 5) descripció detallada de l’ús i maneig actual de les terres i interpretacions (cultius, boscos, pastures, espais naturals, àrees d’interès cultural o de valor mític, infraestructures), 6) avaluació de terres (unitats cartogràfiques de sòls, interpretació de cada unitat cartogràfica de sòls, avaluació de les terres, anàlisi d’impactes, anàlisi social i econòmica, interpretacions), 7) descripció dels sòls representatius (per a especialistes, explicació de la llegenda dels mapes, unitats taxonòmiques), 8) formació i classificació de sòls (breu descripció semitècnica), 9) documents previs i referències bibliogràfiques, 10) annexos (glossari de termes tècnics, unitats de mesura, metodologia de treball cartogràfic i de laboratori, descripció detallada de perfils de sòls i dades analítiques, descripció detallada de les unitats cartogràfiques) i 11) mapes. Tota aquesta informació es presenta en format digital i s’ha de preveure que s’haurà de presentar en públic a diferents nivells.
V. t.: avaluació de terres c. nom. f., sistema d’avaluació de terres c. nom. m.
en land evaluation report
es informe de evaluación de tierras
fr rapport d’évaluation des terres
gl informe de avaliación de terras

informe de gestió m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en management report subst.
es informe de gestión m.

plec sinforme m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Sinforme2.
en synform fold
es pliegue sinforme
fr pli synforme

Registre de Verificadors d’Informes d’Emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Registre que recull les dades identificatives dels verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte hivernacle per tal de regular-ne l’acreditació legal.
es Registro de Verificadores de Informes de Emisión de Gases con Efecto de Invernadero

sinforme1 adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Relatiu o pertanyent a un sinforme.
en synformal
es sinforme
fr synforme