Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureconcurs d’infraccions penals (DJC)
 dret penal
veureinfracció (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veureinfracció (DEM)
 anatomia
veureinfracció1 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 generalitats
 incendis forestals
veureinfracció (DJC)
 dret
veureinfracció2 (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veureinfracció administrativa (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veureinfracció administrativa (DJC)
 dret públic
veureinfracció greu (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veureinfracció lleu (VOCFOR)
 permisos, infraccions
Cerca infracció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concurs d’infraccions penals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Concurrència de fets que impliquen la vulneració d’un o diversos preceptes del Codi penal en diferents ocasions per part d’una mateixa persona, de manera que ha de respondre per diversos delictes.
V. t.: concurs de normes c. nom. m., concurs ideal c. nom. m.
es concurso de infracciones penales

infracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Fractura incompleta d’un os sense desviació dels fragments.

infracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Depressió d’un os del crani.

infracció1 f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
generalitats
incendis forestals
V.: infracció2 f.

infracció f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’infringir.
Ex.: Cometre una infracció.
es infracción

infracció2 f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
en infraction subst.
es infracción f.
fr infraction f.

infracció administrativa c. nom. f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions

infracció administrativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Acció o omissió típica, antijurídica i culpable per a la qual l’ordenament jurídic estableix una sanció administrativa.
V. t.: sanció administrativa c. nom. f.
es infracción administrativa

infracció greu c. nom. f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
es infracción grave c. nom. f.

infracció lleu c. nom. f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
es infracción leve c. nom. f.