Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureconducta instintiva (VPCA)
veureinstint (VPCA)
veureinstint (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 salut mental
veureinstint (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 salut mental
veureinstint (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 salut mental
veureinstint (DCA)
 zoologia
veureinstint autoagressiu (DEM)
 salut mental
veureinstint de conservació (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 conceptes generals i de suport
veureinstint ego (DEM)
 biologia
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veureinstint gregari (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 salut mental
Cerca instint a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conducta instintiva c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en instinctive behavior subst.

instint m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912.
en instinct subst.

instint m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
salut mental
Impuls congènit a reaccionar d’una manera definida davant uns estímuls emotius particulars.
de Instinkt, Naturtrieb
en instinct
es instinto
fr instinct
it istinto

instint m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
salut mental
Facultat natural d’alguns individus de sentir o d’endevinar.
de Instinkt, Naturtrieb
en instinct
es instinto
fr instinct
it istinto

instint m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
salut mental
Facultat que tenen els éssers vius d’actuar d’una manera adequada a cada situació sense haver de recórrer a l’experiència, a la reflexió o a l’educació.
de Instinkt, Naturtrieb
en instinct
es instinto
fr instinct
it istinto

instint f.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Mecanisme innat pel qual els animals poden desenvolupar models complexos de comportament sense un esforç conscient ni un aprenentatge previ. Els comportaments instintius, que sovint requereixen un estímul inicial per a manifestar-se, s’hereten i evolucionen, i fins i tot poden modificar-se amb l’aprenentatge per a adaptar l’organisme a determinades funcions (reproducció, supervivència, etc.), de manera que són específics a cada espècie i comuns a tots els seus membres.
en instinct subst.
es instinto m.
fr instinct m.

instint autoagressiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Instint d’autolesionar-se.

instint de conservació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
conceptes generals i de suport
Instint que impulsa els éssers vius a la lluita per la supervivència i que es manifesta especialment en situacions de perill.

instint ego m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
conceptes generals i de suport
salut mental
Instint no sexual, especialment el d’autoprotecció.
Sin. compl.: instint del jo, instint egocèntric

instint gregari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
salut mental
Tendència a integrar-se en un col·lectiu i a compartir-ne sense crítica les idees, la conducta; instint social.
Sin. compl.: instint social
en herd instinct