Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecultiu intercalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureintercalar (CIHHV)
 citologia i histologia vegetal
veureintercalar (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurenucli intercalar (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veuresistema de conreu intercalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca intercalar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cultiu intercalar
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cultiu intermedi.
Sin. pref.: cultiu intermedi c. nom. m.
en intercropping
es cultivo intercalar
fr culture intercalaire
gl cultivo intermedio
pt cultivo intercalar

intercalar adj.
Citologia i histologia (histologia vegetal)
citologia i histologia vegetal
en intercalary adj.
es intercalar adj.

intercalar adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Que es troba dispers en el material fi, probablement per bioturbació, independentment del seu origen. S’aplica a edafotrets, p. e., cristalls lenticulars de guix dispersos en el material fi de l’horitzó.
en intercalar
es intercalar
fr intercalar

nucli intercalar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Grup de cèl·lules nervioses situat entre el nucli dorsal del pneumogàstric i el nucli de l’hipoglòs.
Sin. compl.: nucli de Staderini

sistema de conreu intercalar c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de conreu en carrers.
Sin. pref.: sistema de conreu en carrers c. nom. m.
en alley cropping system, succession planting
es sistema de cultivo intercalar
fr système de culture en couloirs
gl sistema de cultivo intercalado en calleiras
pt sistema de cultivo intercalar