Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureangioinvasor -a (DEM)
 angiologia
veurecarcinoma microinvasor (DEM)
 oncologia i radioteràpia
veureespècie exòtica invasora (DJC)
 dret ambiental
veureinvasor (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureplanta invasora (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca invasor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angioinvasor -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Que tendeix a invadir les parets dels vasos sanguinis.

carcinoma microinvasor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
Carcinoma confinat a les capes més superficials de l’òrgan afectat, és a dir, en un estadi de desenvolupament molt inicial. Ha estat ben descrit en diverses regions: estómac, esòfag, vagina, vulva, coll uterí, etc.
Sin. compl.: carcinoma precoç, carcinoma superficial

espècie exòtica invasora c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Espècie que colonitza un hàbitat diferent del seu hàbitat natural.
es especie exótica invasora

invasor adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Que envaeix. S’aplica a espècies (plantes, animals o altres organismes) que es propaguen i són capaces d’establir-se fora de la seva àrea de distribució natural i produir alteracions en l’estructura i/o el funcionament de l’ecosistema. La invasió té lloc com a resultat d’algun canvi en l’ús del territori, com pot ser el sobrepasturatge, el conreu o els incendis.
V.: planta invasora c. nom. f.
en invader
es invasor | invasora
fr envahissant | envahissante
gl invasor | invasora
pt invasor | invasora

planta invasora c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Espècie vegetal introduïda de forma accidental o intencionada en àrees on prèviament era absent que, immediatament o al cap d’uns anys, dona lloc a una invasió biològica (explosió ecològica), a causa de la introducció i la dispersió incontrolada de poblacions.
Els organismes invasors, en dispersar-se, competeixen amb les espècies autòctones. Els que s’adapten millor poden representar una amenaça per les autòctones i provocar impactes mediambientals (degradació de sòls, entre d’altres), econòmics i socials negatius.
Els incendis provocats poden anar seguits de la implantació d’espècies invasores i el sobrepasturatge pot donar lloc a la invasió d’espècies de menor palatabilitat. En ecosistemes naturals, totes aquestes espècies poden produir canvis en la composició, l’estructura i els processos, i poden disminuir la biodiversitat.
A Espanya, en resposta al Conveni de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica, el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores i estableix la diferència entre espècie exòtica invasora i espècie exòtica amb potencial invasor.
en invasive plant
es planta invasora
fr plante envahissante
gl planta invasora