Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureaclarida progressiva irregular (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureagregat irregular (DGEOL)
 cristal·lografia
veureagrupació irregular (DGEOL)
 cristal·lografia
veurealternança irregular (DAGRIC)
 agricultura
veureastigmatisme irregular (DEM)
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veurebosc irregular (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebosc irregular (DCA)
 botànica
veuredipòsit irregular (DJC)
 dret civil
veureefecte d’aparició irregular (DCA)
 ecologia
veureestructura irregular (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca irregular a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclarida progressiva irregular c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

agregat irregular m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Agregat homogeni en què l’associació de dos o més cristalls es realitza d’una manera atzarosa, sense cap relació geomètrica que els relacioni, com a conseqüència de les condicions ambientals durant el creixement cristal·lí; per ex., les formacions estalactítiques, les geodes, etc.
Ant.: agregat regular m.
Sin.: agregat anaxial m.
en irregular aggregate
es agregado irregular
fr agrégat irrégulier

agrupació irregular f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Agregat heterogeni de minerals en què les substàncies diferents han cristal·litzat sense influir-se mútuament i que, per consegüent, té un conjunt format per grans cristal·lins desordenats; és el cas de moltes roques cristal·lines.
es agrupación irregular

alternança irregular f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Alternança de conreus practicada quan, per qualsevol circumstància, s’ha de desistir del conreu que correspondria segons l’alternança prefixada.
es alternativa irregular f.

astigmatisme irregular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
oftalmologia
Astigmatisme en què en un meridià o en més d’un la curvatura no és constant; o bé la progressió entre màxima i mínima curvatura entre els meridians principals no és progressiva; o bé els meridians de màxima i mínima no són perpendiculars entre si; amb la qual cosa les diferents parts d’un mateix meridià tenen diferent poder refringent. Es tracta d’un astigmatisme adquirit, i sol ésser secundari a algun tipus de patologia corneal.

bosc irregular c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura B.

bosc irregular m.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Bosc en què els arbres que el formen són de classes d’edat diverses. El bosc irregular es pot originar per aclarides periòdiques si aquestes són prou intenses perquè hi hagi regeneració; també es pot crear de manera natural si el règim de pertorbacions és tal que permet diverses etapes de regeneració. És el tipus de bosc més estès als Països Catalans.
en irregular forest subst.
es bosque irregular m., monte irregular m.
fr forêt irrégulière f.

dipòsit irregular c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: dipòsit1 m.

efecte d’aparició irregular m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Efecte ambiental que es manifesta de manera imprevisible en el temps i amb alteracions que cal avaluar en funció d’una probabilitat d’ocurrència, principalment en situacions no periòdiques ni contínues, però de gravetat excepcional (per oposició a efecte periòdic).
V. t.: efecte periòdic m.
en irregular apparition effect subst.
es efecto de aparición irregular m.
fr effet d’apparition irrégulière m.

estructura irregular c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc