Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureacord de l’ajuntament (DJC)
 història del dret
veureacords de l’ajuntament (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureadjunt | adjunta1 (DJC)
 dret
veureadjunt | adjunta2 (DJC)
 dret
veureadjunt | adjunta3 (DJC)
 dret
veureadjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjuntar (DJC)
 dret públic
veureadjuntar (LBICA)
 internet
veureajuntament (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca junta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord de l’ajuntament c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Decisió presa pels òrgans col·lectius per via de govern sota el règim de la Nova Planta.
es acuerdo del ayuntamiento

acords de l’ajuntament c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Registre que contenia les decisions per via de govern dels ajuntaments sota el règim de la Nova Planta.
es acuerdos del ayuntamiento

adjunt | adjunta1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que hi va o hi està unit com a auxiliar, o que l’acompanya.
Ex.: Heu d’emplenar el formulari adjunt i l’heu de presentar a l’Oficina d’Atenció als Ciutadans.
es adjunto | adjunta

adjunt | adjunta2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que acompanya algú en una tasca, en una empresa o en un servei.
Ex.: Han publicat la convocatòria de deu places de professor adjunt.
es adjunto | adjunta

adjunt | adjunta3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que ajuda un càrrec en el desenvolupament de les funcions que té encomanades.
Ex.: L’adjunta al Síndic de Greuges s’ocupa de la defensa dels drets dels infants i dels adolescents. Les tres adjuntes a la Sindicatura de Comptes.
es adjunto | adjunta

adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que ajuda el síndic o síndica de greuges.
Ex.: Els adjunts al síndic de greuges l’assisteixen en el seu treball.
Sin. compl.: adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto al síndico de agravios | adjunta al síndico de agravios

adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Adjunt al síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges.
Sin. pref.: adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto del síndico de agravios | adjunta del síndico de agravios

adjuntar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer que {una persona o una cosa} estigui o vagi adjunta a una altra.
Ex.: Cal adjuntar el currículum a la sol·licitud. Els han adjuntat dues col·laboradores noves.
Sin. compl.: acompanyar v. tr., annexar v. tr., fer arribar adjunt c. v., trametre adjunt c. v.
es adjuntar, anexar

adjuntar v. tr.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en to attach v.

ajuntament m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es ayuntamiento m.
fr commune f.