Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2.509 (25.085 registres)
veure3-metilcolantrè (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 oncologia i radioteràpia
veurea cau d’orella (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurea contraclaror (VOCLUM)
 luminotècnia
veurea escala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurea la bestreta1 (DJC)
 dret
veurea la bestreta2 (DJC)
 dret
veurea la curta (DJC)
 dret
veurea la darreria de (DJC)
 dret
veurea la discreció de (DJC)
 dret
veurea la disposició de (DJC)
 dret
Cerca la a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

3-metilcolantrè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
oncologia i radioteràpia
Hidrocarbur altament cancerigen, de fórmula C21H16, que pot derivar químicament dels àcids còlic o desoxicòlic o del colesterol. Té propietats estrògenes.

a cau d’orella adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tocant mateix a l’orella, en veu molt baixa.

a contraclaror loc. adv.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dit de la forma de disposar un objecte translúcid de manera que quedi il·luminat pel darrera, és a dir que l’objecte resti situat entre la llum i l’ull.
Sin. compl.: de besllum loc. adv.

a escala loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Representació cartogràfica que manté les proporcions de les delineacions o de l’entorn representat quan el mapa es redueix o s’amplia.
V. t.: delineació f., escala gràfica c. nom. f.
en scaled
es a escala
fr à échelle
gl a escala

a la bestreta1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per endavant1.
Ex.: Es pagarà a la bestreta un cop l’Ajuntament hagi acreditat davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge l’adjudicació dels treballs.
Sin. pref.: per endavant1 loc. adv.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a la bestreta2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Per endavant2.
Ex.: Només es pot exigir el pagament a la bestreta si l’import a pagar no supera els cent euros.
Sin. pref.: per endavant2 loc. adj.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a la curta loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A curt termini.
Ex.: Els ajuts de la Generalitat beneficiaran els estudiants només a la curta.
Sin. pref.: a curt termini loc. adv.
es a corto plazo

a la darreria de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al final de.
Ex.: A la darreria de l’any, les empreses s’intenten ajustar al pressupost anual.
Sin. pref.: al final de loc. prep.
es a finales de, al final de

a la discreció de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons el voler de.
Ex.: La normativa sobre el tractament dels residus perillosos es deixa a la discreció de les autonomies.
Sin. compl.: a l’arbitri de2 loc. prep., a la mercè de loc. prep., a mercè de loc. prep.
es a merced de

a la disposició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per a ser utilitzat o resolt segons el voler de.
Ex.: Els fulls de reclamació han d’estar a la disposició dels clients. La mesa electoral ha de tenir a la disposició dels ciutadans les paperetes necessàries. Poseu a la nostra disposició les còpies del document. La llei obliga a tenir a la meva disposició els fulls de reclamació de l’hotel. L’advocat tenia a la seva disposició una mostra de DNA, però no la va fer analitzar. L’Administració posa a la teva orientació un conjunt de serveis d’ordenació per a l’autoocupació. Posem a la vostra disposició tots els documents necessaris per al procés penal.
Sin. compl.: al manar de2 loc. prep.
es a disposición de