Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureaprenentatge de laberint (VPCA)
veurebeneita al laberint (VPCA)
 soca
veurebranca comuna del laberint (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureclaudicació laberíntica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 otorinolaringologia
veurecommoció laberíntica (DEM)
 otorinolaringologia
 traumatologia i ortopèdia
veureeixerida al laberint (VPCA)
 soca
veureendolaberintitis (DEM)
 otorinolaringologia
 semiologia
veureestimulació laberíntica (DEM)
 otorinolaringologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefístula laberíntica (DEM)
 anatomia patològica
 otorinolaringologia
veurehidropesia laberíntica (DEM)
 anatomia patològica
 otorinolaringologia
 semiologia
Cerca laberint a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprenentatge de laberint c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en maze learning subst.

beneita al laberint c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
soca
en maze dull subst.

branca comuna del laberint f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Conducte ossi i membranós, format per la unió dels extrems no ampul·lars dels conductes semicirculars superior i posterior, que constitueix la seva desembocadura al vestíbul i a l’utricle, respectivament.

claudicació laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
otorinolaringologia
Fallada brusca de les funcions del laberint provocada per una afecció simultània de la còclea i el vestíbul. És d’origen víric o vascular, i implica la pèrdua definitiva de l’audició. També es coneix per labirintoplegia.

commoció laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
traumatologia i ortopèdia
Sordesa amb brunzit d’orelles provocada per un cop o una explosió prop del pavelló auricular.

eixerida al laberint c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
soca
en maze bright subst.

endolaberintitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
semiologia
Inflamació del laberint membranós.

estimulació laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Estimulació del laberint provocada mitjançant l’aplicació de moviments giratoris al cos (estimulació rotatòria), per injecció d’aire o aigua calenta i freda (estimulació calòrica), per canvis de la posició del cap (estimulació postural) o per desplaçament d’unes ratlles verticals (estimulació optocinètica).

fístula laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
otorinolaringologia
Fístula que és situada, generalment, al conducte semicircular extern, que erosiona el laberint ossi i que provoca que les seves cavitats quedin exposades a les variacions de pressió de l’exterior i a les infeccions.

hidropesia laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
otorinolaringologia
semiologia
Embassament a pressió del líquid endolimfàtic de l’orella interna, observat en el vertigen de Ménière. La hipertensió limfàtica és la responsable dels tres símptomes cardinals de la malaltia: hipoacúsia, acúfens i vertigen.
Sin. compl.: hidropesia endolimfàtica