Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurellagut (DPESCA)
 pesca
veurellagut (BMC)
 bastiments
veurellagut costaner (BMC)
 bastiments
veurellagut de l’Ebre (BMC)
 bastiments
veurellagut de nanses (BMC)
 bastiments
veurellagut de palangre (BMC)
 bastiments
veurellagut de pesca (BMC)
 bastiments
veurellagut de sardinals (BMC)
 bastiments
veurellagut de tràfec (BMC)
 bastiments
veurellagut marítim (BMC)
 bastiments
Cerca llagut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

llagut m.
Diccionari de pesca
pesca
Llaüt.
Sin. pref.: llaüt m.

llagut m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment llarg i estret, el caracteritzen els departaments coberts que té a proa i a popa; però allò que crida més l’atenció és el fet d’ésser d’aparell rodó, car té un arbre on hissa una gàbia i un treu (b. m. 156). Vegeu la fotografia 75.
Sin. compl.: llaüt m.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els bastiments no cobertats, amb escalemeres amb escàlems on amarar els rems, d’aparell llatí, amb la roda de proa sobresortida (si n’hi ha), amb timó i que poden duu corredors i tenir un arbre.
Sin. compl.: llaüt m.

llagut costaner c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

llagut de l’Ebre c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou les gavarres de tràfec no cobertades que van a la sirga, duen la càrrega a la bodega i no s’han aventurat mai fora de la conca d’aquest riu.

llagut de nanses c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment de pesca semblant al llagut de palangre, però més petit (concretament, és d’una mida compresa entre la del llagut de sardinals i la del gussi) i que fa servir nanses per a pescar (b. m. 090).
V. t.: gussi m., llagut de sardinals c. nom. m.

llagut de palangre c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment de pesca d’un sol arbre, amb timó, amb escues, de dues proes i que té la roda de proa arquejada i la de popa que s’inclina cap endins (b. m. 088).
Sin. compl.: llagut palangrer c. nom. m.

llagut de pesca c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

llagut de sardinals c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment de pesca semblant al llagut de palangre, però més petit, d’una mida compresa entre la del llagut de palangre i la del llagut de nanses (b. m. 089).
V. t.: llagut de nanses c. nom. m., llagut de palangre c. nom. m.

llagut de tràfec c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment mercant d’un sol arbre dedicat al cabotatge; duu escues i té dues proes, té la roda de proa arquejada i la de popa, inclinada endins; també porta timó (b. m. 087). Vegeu la fotografia 52.

llagut marítim c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments