Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureangle d’esllavissament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurearrufada de llavi (DRAMAD)
 ramaderia
veurecara d’esllavissament (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecara d’esllavissament dunar (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecarcinoma del llavi (DEM)
 odontoestomatologia
 oncologia i radioteràpia
veurecomissura posterior dels llavis (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 Ã²rgans i sistemes
veureesllavisall (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureesllavissada (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureesllavissada (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureesllavissada1 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
Cerca llavi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’esllavissament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Angle entre l’horitzontal i una superfície inclinada constituïda per materials incoherents, per damunt del qual aquests comencen a esllavissar-se; és lleugerament major que l’angle de talús.
en angle of slide, angle of slip
es ángulo de deslizamiento
fr angle de glissement

arrufada de llavi f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conducta sexual d’un animal mascle consistent a aixecar el llavi superior i entreobrir la boca per afavorir la captació de feromones procedents d’una femella en zel.
Sin.: reflex de Flehmen m.
es reflejo de Flehmen m., reflejo del labio curvo m.

cara d’esllavissament f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cara de sotacorrent d’una onada de sorra (sand wave), la qual coincideix amb la capa d’acumulació en un pendent inestable d’una laminació frontal (foreset).
en slip face, slip slope
es cara de deslizamiento
fr talus croulant

cara d’esllavissament dunar f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cara acrecional o capa a sotavent d’una duna que presenta un talús d’inestabilitat, que fa que la sorra s’hi esllavissi per paquets (angl. avalanches) tot seguint la línia de màxim pendent, com si fossin unes petites allaus.
en avalanche bedding, collapsing face, slip face, steep face
fr talus croulant

carcinoma del llavi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
oncologia i radioteràpia
Carcinoma escatós localitzat habitualment al llavi inferior i desenvolupat principalment a partir de lesions preneoplàstiques: leucoplàsia dels fumadors (sobretot dels fumadors de pipa o dels que mantenen la cigarreta encesa penjada del llavi inferior), quilitis actínica o quilitis abrasiva preneoplàstica.
Sin. compl.: quilocarcinoma

comissura posterior dels llavis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
òrgans i sistemes
Unió posterior, poc marcada, dels llavis majors de la vulva, davant de l’anus.

esllavisall m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: esllavissada2 f.

esllavissada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Despresa i caiguda d’una massa de terra, de rocs, etc., d’un marge, d’un vessant, d’un cingle, d’un mur.
2. Moviment, segons un pla o un eix de rotació, de terra, neu o roca, que resulta de la fracturació per esforços de cisalla segons una o diverses superfícies.
Sin.: esllavissament m., tarter | tartera m. i f.
Sin. vulg.: correguda de terres f., ensobinada1 f., ensulsiada f., ensulsida f., esbaldregada f., escagassada f., escaguitxada f., escorgegat m., escorjada f., esllavissall m., esllenegada f., esllufada f., llavessada f., llenegada f., lliscada f., remoll m., solsida f., tórrec m.
en collapse, earth flow, falling down, landslide
es deslizamiento, desmoronamiento, desprendimiento
fr chute, éboulement, glissement

esllavissada f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en landslide subst.
es deslizamiento m., corrimiento m.
fr glissement de terrain c. nom. m., éboulement de terrain c. nom. m.

esllavissada1 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
Vegeu la figura J.
es corrimiento m., desprendimiento m.