Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (45 registres)
veureadquisició del llenguatge (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaïllament de l’àrea del llenguatge (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaprenentatge del llenguatge (VPCA)
veureàrea del llenguatge (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecentre del llenguatge (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurecentre nerviós del llenguatge (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecentre nerviós del llenguatge (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurefunció del llenguatge (DEM)
 altres ciències/tecnologies
 neurologia
veurefunció del llenguatge (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurellenguatge (VPCA)
Cerca llenguatge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adquisició del llenguatge f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en language acquisition subst., language development subst.
es adquisición del lenguaje f.
fr acquisition du langage f., développement du langage m.

aïllament de l’àrea del llenguatge m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia transcortical mixta.
Sin. pref.: afàsia transcortical mixta f.

aprenentatge del llenguatge c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en language learning subst.

àrea del llenguatge f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Qualsevol regió de l’escorça cerebral (generalment de l’hemisferi dominant) relacionada amb l’articulació o la comprensió del llenguatge.

centre del llenguatge m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Centre nerviós del llenguatge.
Sin. pref.: centre nerviós del llenguatge m.

centre nerviós del llenguatge m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels que regulen les funcions del llenguatge: comprensió (centre de Wernicke), elaboració (centre de Broca), lectura (centre de la paraula escrita), audició (centre de la paraula parlada), articulació (centre glossocinestèsic) i escriptura (centre quirocinestèsic). Són situats a l’hemisferi dominant.

centre nerviós del llenguatge m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Estructura anatòmica formada per una agrupació de neurones al sistema nerviós central, que dirigeix i coordina les funcions relatives a la producció i a la percepció del llenguatge.
Sin. compl.: centre del llenguatge m.
en language center subst.
es centro del lenguaje m.

funció del llenguatge f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres ciències/tecnologies
neurologia
Cadascuna de les finalitats susceptibles d’ésser acomplertes pel llenguatge.

funció del llenguatge f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en language function subst., linguistic function subst.
es función del lenguaje f., función lingüística f.
fr fonction du langage f., fonction linguistique f.

llenguatge m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1975.
en language subst.