Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureestellicó (VOCFOR)
 llenya, carbó, residus i usos combustibles
veurelliçó (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurelliçó dels tres temps (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurellicorell1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurellicorell2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurellicorella (VOCFOR)
 litologia. roques més corrents
veurellicorella (DGEOL)
 roques metamòrfiques
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurellicorella (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurellicorella (ATGC)
 geografia
veurellicorella (DCA)
 geologia
Cerca lliçó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estellicó m.
Vocabulari forestal
llenya, carbó, residus i usos combustibles

lliçó f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en lesson subst.
es lección f.
fr leçon f.

lliçó dels tres temps f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en three-period lesson subst.
es lección de los tres tiempos f.
fr leçon en trois temps f.

llicorell1 adj. ll. c.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentària
Pissarrós.
Sin. abs.: llecorell adj.

llicorell2 m. ll. c.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Terreny pissarrós (Segarra, Camp de Tarragona).
V.: llosar m.
es pizarral

llicorella f.
Vocabulari forestal
litologia. roques més corrents
Sin. compl.: pissarra f.
V.: esquist m.
es pizarra f.
fr ardoise f.

llicorella f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Roca argilosa (lutita) ben estratificada (argil·lita), molt diagenitzada o lleugerament metamòrfica, que prové de la consolidació i la laminació de sediments argilosos; presenta laminació paral·lela i plans de fissilitat produïts per la natura planària dels fil·losilicats, per la compactació i les accions dinàmiques sobre la roca, que li confereixen una partició en fulls o lloses (de 0,1 a 2-5 cm de gruix); la fracció argila pot anar acompanyada de certa proporció de llim i de sorra fina, constituïts per d’altres minerals, com quars, calcita, dolomita, i molt sovint duu també matèria orgànica (querogen, grafit) o pirita, que li donen tons bruns i negrosos (pissarres bituminoses, grafitoses, piritíferes, aluminoses, etc).
2. Pedreny molt fluix, compost de carbonat de calç i argila (València).
Sin.: fil·lita2 f., llosa2 f., pissarra f.
Sin. abs.: llacorella f., llecorella f.
Sin. vulg.: llècol m., nicorella f., nyècol m., pedra de full f., pedra fullosa f., pedra llosana f.
en roofing slate, shale, slate
es pizarra
fr ardoise, schiste

llicorella f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en shale subst., slate subst.
es pizarra f.
fr ardoise f.

llicorella f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Roca pissarrenca a l’inici del metamorfisme.
Ex.: A l’Albera (Rosselló) s’aprofiten els sòls de llicorella per a sembrar-hi extenses vinyes.
Sin. compl.: llécol m.

llicorella f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Roca estratificada i lleugerament metamòrfica que prové de la consolidació i la laminació de sediments argilosos.
en shale subst., slate subst.
es pizarra f.
fr ardoise f.