Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureConveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veuredelicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques (DJC)
 dret penal
veuredelicte contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts (DJC)
 dret penal
veuredelicte contra la llibertat de les parts (DJC)
 dret penal
veuregrau de llibertat (AQQ)
 química
veuregraus de llibertat (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurellibertat1 (DJC)
 dret
veurellibertat2 (DJC)
 dret
veurellibertat3 (DJC)
 dret
veurellibertat civil (DJC)
 dret civil
Cerca llibertat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Convenció que va adoptar el Consell d’Europa i que va entrar en vigor el 1953 per a salvaguardar els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones.
es Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que va contra la igualtat dels ciutadans davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
es delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas

delicte contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que va contra la llibertat ideològica, religiosa i de culte, de les persones i les comunitats, incloent-hi el respecte a la memòria dels morts.
es delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos

delicte contra la llibertat de les parts c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que busca interferir en la llibertat d’actuació d’un individu que forma part d’un procés judicial.
es delito contra la libertad de las partes

grau de llibertat c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
En estadística, nombre d’observacions independents en què es basa un resultat.
en degree of freedom subst.

graus de llibertat c. nom. m. pl.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
es grados de libertad c. nom. m. pl.
fr degrés de liberté c. nom. m. pl.

llibertat1 f.
Diccionari jurídic
dret
Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany o a una autoritat arbitrària i de qui no està constret per una obligació, un deure, una disciplina o una condició onerosa.
Ex.: Donar la llibertat a un esclau. Lluitar per la llibertat d’un país. Posar en llibertat un pres. Llibertat de cultes.
es libertad

llibertat2 f.
Diccionari jurídic
dret
Excarceració.
Ex.: Llibertat condicional. Llibertat sota fiança. Llibertat vigilada.
Sin. pref.: excarceració f.
es libertad

llibertat3 f.
Diccionari jurídic
dret
Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que participen de la vida pública exercint un control sobre llur govern i dels ciutadans que són lliures en tot allò que la llei no prohibeix.
Ex.: Llibertat d’expressió.
es libertad

llibertat civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Estat dels ciutadans els drets dels quals són protegits per una comunitat civil organitzada.
es libertad civil