Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veurecorc dels llibres (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecuc dels llibres (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureformiga dels llibres (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurefulls d’un llibre (NOV)
 enginyeria
veurellibre (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurellibre (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurellibre blanc (DCA)
 dret
veurellibre blanc (DJC)
 documentació jurídica
veurellibre d’explotació ramadera (DRAMAD)
 ramaderia
veurellibre de comptabilitat (COFI)
 comptabilitat
Cerca llibre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corc dels llibres c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Nicobium sp. de la família anòbids (coleòpters).

cuc dels llibres c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: peixet de plata c. nom. m.

formiga dels llibres c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Himenòpter betílic, Scleroderma domestica.

fulls d’un llibre c. nom. m. pl.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 11 de la tercera sèrie.

llibre m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Registre 1.
Sin. pref.: registre1 m.
es libro

llibre m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en book subst.
es libro m.
fr livre m.

llibre blanc m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Document publicat per la Comissió Europea que conté propostes d’acció comunitària en un sector específic i que, un cop acollit favorablement pel Consell de la Unió Europea, pot acabar resultant en un programa d’acció de la Unió Europea en el sector esmentat.
en White Paper subst.
es libro blanco m.
fr livre blanc m.

llibre blanc c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
Recull d’informació global relativa a una matèria, publicat per una institució o un govern.
Ex.: La Generalitat de Catalunya va publicar el Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya pel setembre del 2014.
es libro blanco

llibre d’explotació ramadera m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Document oficial expedit pels serveis veterinaris oficials, on consta la identificació de la ramaderia, la identificació del titular i la de l’amitger o d’una altra figura arrendatària, a més dels moviments i de les incidències que es produeixen en el ramat.
es libro de explotación ganadera m.

llibre de comptabilitat m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting book subst., book of account subst.
es libro de contabilidad m.