Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (130 registres)
veureabúlia localitzada (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 salut mental
veureacció local (GLOSCOR)
veureacció local (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureacrozona local (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureAdministració local (DJC)
 dret públic
veureamiloïdosi cutània localitzada (DEM)
 anatomia patològica
 bioquímica i biologia molecular
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureamiloïdosi localitzada (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 malalties i síndromes
 Ã²rgans i sistemes
veureanafilaxi local (DEM)
 dermatologia
 immunologia
veureanestèsia local (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsic local (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
Cerca local a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abúlia localitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
salut mental
Abúlia que afecta moviments d’un membre.

acció local c. nom. f.
Glossari de corrosió
de örtliche Aktion c. nom. f.
en local action subst.
es acción local c. nom. f.
fr action locale c. nom. f.

acció local f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció que es manifesta només en una part del cos.

acrozona local f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Extensió d’un tàxon en una àrea local. Amb tot i això, l’extensió d’un tàxon en una àrea local no té cap significat, si hom no indica el nom del lloc de referència.
Sin. compl.: teilzone f., topozona f., zona d’extensió local d’un tàxon f.
en local range zone
es acrozona local
fr acrozone locale

Administració local c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Administració territorial d’àmbit municipal, comarcal, provincial i altres àmbits afins, amb autonomia pròpia per a la gestió dels seus interessos i de les competències que li són pròpies, que exerceix una funció principalment gestora de serveis públics al ciutadà.
es administración local

amiloïdosi cutània localitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquímica i biologia molecular
dermatologia
malalties i síndromes
Amiloïdosi localitzada a la pell. Comprèn el líquen amiloïdal o amiloïdosi cutània papular, l’amiloïdosi cutània nodular, l’amiloïdosi cutània macular, l’amiloïdosi cutània ampul·lar i l’elastosi amiloïdal.

amiloïdosi localitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
malalties i síndromes
òrgans i sistemes
Amiloïdosi circumscrita exclusivament en un sol òrgan, per exemple la pell, la tràquea, el pulmó. El tipus de substància amiloide, en aquests casos, és generalment l’AL. Hom ha detectat també dipòsits localitzats d’amiloide en el carcinoma medul·lar de la tiroide, en el feocromocitoma, en la malaltia d’Alzheimer, en la síndrome de Down i en la diabetis mellitus II.

anafilaxi local f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
immunologia
Anafilaxi en què les manifestacions són en una àrea circumscrita de l’organisme, generalment cutània (com la que apareix en fer les proves cutànies d’al·lèrgia).

anestèsia local f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Supressió del dolor en una zona restringida i superficial del cos, mitjançant la injecció circumscrita d’un anestèsic local. Els anestèsics locals, també emprats en anestèsia raquídia, epidural, caudal, truncal i tòpica, són substàncies constituïdes per una porció lipofílica (anell de benzè insaturat) i una porció hidrofílica (amina terciària i acceptor protònic), separades per una cadena connectora de carbohidrat. La unió d’aquesta cadena amb la porció lipofílica s’aconsegueix per mitjà d’un enllaç èster o amida. Els anestèsics locals tipus èster són: procaïna, clorprocaïna, tetracaïna i cocaïna. Els de tipus amida són: bupivacaïna, dibucaïna, etidocaïna, lidocaïna, mepivacaïna, prilocaïna i ropivacaïna. Els més emprats en anestèsia local són la mepivacaïna i la lidocaïna.
Sin. compl.: anestèsia per infiltració, toponarcosi

anestèsic local m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
Fàrmac emprat per a produir anestèsia local.
V. t.: anestèsia general f.