Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureafàsia musical (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureagrafia musical (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureagrafia musical (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealèxia musical (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veurealèxia musical (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurecomèdia musical (LBC)
 cinema
veureeducació musical (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurellenguatge musical (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veuremúsic | música (NOV)
 enginyeria
veuremúsica (FEM)
 fonaments de l’educació musical
Cerca música a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afàsia musical f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Amúsia.
Sin. pref.: amúsia f.

agrafia musical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Impossibilitat d’escriure signes musicals.

agrafia musical f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Agrafia caracteritzada per la impossibilitat d’escriure signes musicals.
en musical agraphia subst.
es agrafía musical f.

alèxia musical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Amúsia sensorial visual.

alèxia musical f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Amúsia sensorial visual.
Sin. pref.: amúsia sensorial visual f.

comèdia musical f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: musical m.
en musical subst., musical comedy subst.
es comedia musical f., musical m.
fr comédie musicale f., musical m.

educació musical f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en music education subst.
es educación musical f.

llenguatge musical m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en language of music subst.
es lenguaje musical m.

músic | música adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 15 de la quarta sèrie.

música f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en music subst.
es música f.