Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veureadenoma mamari (VOCBIOREP)
 biologia
veureadenoma mamari (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 oncologia i radioteràpia
 sinologia
veureangiosarcoma mamari (DEM)
 angiologia
 oncologia i radioteràpia
 sinologia
veurearèola mamària (DEM)
 anatomia
 sinologia
veureartèria mamària interna (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veurebiòpsia mamària (VOCBIOREP)
 biologia
veurebuf mamari (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
veurecarcinoma mamari (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 sinologia
veurecarcinoma mamari masculí (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 sinologia
veurecirurgia mamària (DEM)
 cirurgia
 obstetrícia i ginecologia
 sinologia
Cerca mamar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenoma mamari c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en breast adenoma subst.
es adenoma mamario c. nom. m.

adenoma mamari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
oncologia i radioteràpia
sinologia
Adenoma de la glàndula mamària amb exclusió de l’adenoma del mugró i dels tumors benignes de la mamella del tipus de glàndula salival o de glàndula sudorípara. Hom en distingeix tres varietats anatomopatològiques: tubular, lactífer i apocrí. L’adenoma tubular és un tumor solitari, ben circumscrit i dur, caracteritzat microscòpicament per la presència de paquets de túbuls petits formats per una capa de cèl·lules epitelials i una altra de cèl·lules mioepitelials. La subvarietat d’adenoma ductal amb trets tubulars s’associa amb la síndrome de Carney. L’adenoma lactífer és un tumor únic o múltiple que s’observa durant l’embaràs o el puerperi, ben circumscrit i lobulat, format microscòpicament per glàndules proliferants amb cèl·lules secretores cuboïdals. L’adenoma apocrí es constitueix exclusivament per cèl·lules apocrines.
Sin. compl.: mastadenoma, mastoadenoma

angiosarcoma mamari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oncologia i radioteràpia
sinologia
Angiosarcoma desenvolupat en la mama, habitualment durant la tercera o quarta dècada de la vida, de presentació rara i malignitat molt elevada. Es caracteritza per l’aparició d’una massa de creixement ràpid que causa un augment difús del volum de la mamella associat amb una discoloració blavosa o vermellosa de la pell, sense retracció cutània, ni secreció a través del mugró ni augment dels ganglis limfàtics axil·lars. Macroscòpicament, el tumor ofereix una aparença tova, esponjosa, hemorràgica i mal definida. Les metàstasis es desenvolupen ràpidament i afecten els pulmons, la pell i els ossos.

arèola mamària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
sinologia
Zona de color fosc que envolta el mugró.
Sin. compl.: arèola papil·lar

artèria mamària interna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, subclàvia; branques, pericardiofrènica, mediastínica, tímica, esternal, intercostal anterior, perforants, musculofrènica i epigàstrica superior; distribució, paret toràcica anterior, diafragma, estructures mediastíniques.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria toràcica interna

biòpsia mamària c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en breast biopsy subst., mammary biopsy subst.
es biopsia mamaria c. nom. f.

buf mamari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
semiologia
Buf percebut damunt els pits de les dones embarassades i de les que crien.

carcinoma mamari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
sinologia
Tumor maligne originat en l’epiteli dels conductes i dels àcins de la glàndula mamària. Des del punt de vista histopatològic cal considerar dos aspectes fonamentals: a) confinació de la lesió en el component glandular (carcinoma in situ) o invasió de l’estroma (carcinoma invasor); b) adscripció de tumor als canalicles (carcinoma canalicular o ductal) o als lòbuls (carcinoma lobular) de la glàndula. El carcinoma ductal in situ ofereix diverses varietats morfològiques: comedocarcinoma, papil·lar, sòlid, cribriforme, micropapil·lar, adherent (an clinging) i hipersecretor quístic.A part d’aquesta complexitat histopatològica hi ha el patró de cancerització lobular, denominació que fa referència a una estructura identificable com a lobular amb trets morfològics corresponents a qualsevol dels tipus de carcinoma ductal in situ esmentats. El carcinoma lobular in situ es caracteritza per una proliferació cel·lular (nius sòlids) que expandeix els lòbuls, amb presència mínima o absència d’atípies, pleomorfisme, activitat mitòtica o necrosi, i amb modificacions morfològiques mínimes (nuclis grans, cèl·lules d’anell sigil·lar, variacions de la grandària dels lòbuls). El carcinoma ductal invasor presenta múltiples modalitats estructurals: clàssic (ordinari o altrament especificat), tubular, cribriforme, mucinós, medul·lar, papil·lar invasor, apocrí, juvenil (secretor), neuroendocrí (tumor carcinoide), metaplàstic, escatós, inflamatori i malaltia de Paget. El carcinoma lobular invasor presenta, també, diverses varietats histopatològiques: clàssic, histiocitoide i de cèl·lules d’anell sigil·lar. Hom ha descrit, també, un tipus de carcinoma invasor mixt (ductal i tubular) i resta un grup de carcinomes invasors indeterminats (inclassificables). La localització del tumor s’indica habitualment en relació als quatre quadrants en què hom pot dividir la mamella, essent la més freqüent el quadrant superoextern. No és infreqüent la presència de lesions multicèntriques i àdhuc bilaterals. La presència de receptors d’estrògens o de progesterona en el tumor es correlaciona amb una bona resposta a la teràpia hormonal i a la quimioteràpia. La invasió neoplàstica local s’efectua en el propi parènquima mamari, el mugró, la pell, la fàscia, el múscul pectoral o altres estructures de la paret toràcica. Les metàstasis ganglionars més freqüents són a l’aixella, seguides de les regions supraclavuculars i de l’artèria mamària interna. Les metàstasis hematogèniques es localitzen en els ossos, el pulmó i la pleura, el fetge, els ovaris, les suprarenals i el sistema nerviós central.
Sin. compl.: mastocarcinoma

carcinoma mamari masculí m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
sinologia
Carcinoma de mamella que es presenta rarament en l’home adult sobretot senil. Es relaciona a vegades amb determinats factors predisponents: síndrome de Klinefelter, ginecomàstia i carcinoma prostàtic tractat amb estrògens. Pot exhibir qualsevol de les formes microscòpiques observades en la mamella femenina, per bé que és molt menys freqüent el carcinoma lobular invasor. El pronòstic és sensiblement pitjor que en la dona.

cirurgia mamària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
obstetrícia i ginecologia
sinologia
Cirurgia de les glàndules mamàries, efectuada actualment per cirurgians generals i ginecòlegs.