Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurea manca de (DJC)
 dret
veureestar mancat (DJC)
 dret
veurefermança1 (DJC)
 dret
veurefermança2 (DJC)
 dret
veurefermança3 (DJC)
 història del dret
veuremanca (VOCFOR)
 generalitats
veuremanca de control (VPCA)
veuremancança (VOCFOR)
 generalitats
veuremancar1 (DJC)
 dret
veuremancar2 (DJC)
 dret
Cerca manca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a manca de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A falta de.
Ex.: A manca d’una solució definitiva, es van presentar quatre propostes provisionals.
Sin. pref.: a falta de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

estar mancat c. v.
Diccionari jurídic
dret
No tenir.
Ex.: Estar mancat d’un habitatge de propietat o de lloguer és una de les circumstàncies que es valoren a l’hora d’assignar un habitatge de protecció oficial.
es carecer

fermança1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acte pel qual es constitueix una fiança per garantir l’acompliment d’una obligació.
es fianza

fermança2 f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que constitueix una fiança per garantir l’acompliment d’una obligació que pertoca pròpiament a algú altre de complir.
es fianza

fermança3 f.
Diccionari jurídic
història del dret
Seguretat, garantia.
es fianza

manca f.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: deficiència1 f.

manca de control c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
V. t.: xoc incontrolable c. nom. m., impredictibilitat f.
en uncontrollability subst.

mancança f.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: deficiència1 f.

mancar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Fer actes contraris a la dignitat, al deure o a la llei.
Ex.: Va mancar al seu deure i el van obligar a dimitir.
es faltar

mancar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Ofendre algú, no tenir-li el respecte degut, injuriar-lo o no tornar-li el que hom li deu.
Ex.: Fou castigat per haver mancat a l’autoritat.
es faltar