Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (190 registres)
veureacalcĂşlia primĂ ria (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureafecciĂł legitimĂ ria (DJC)
 dret
veureagnòsia primària d’extensitat (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureagnòsia primària d’intensitat (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureaigua primĂ ria (DCA)
 geologia
veurealèxia primària (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureamenorrea primĂ ria (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureamiloĂŻdosi primĂ ria (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureamina primĂ ria (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ rea primĂ ria (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca maria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalcĂşlia primĂ ria f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia anaritmètica.
Sin. pref.: acalcúlia anaritmètica f.

afecciĂł legitimĂ ria c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Garantia del dret de la llegĂ­tima.
es afecciĂłn legitimaria

agnòsia primària d’extensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

agnòsia primària d’intensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

aigua primĂ ria f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Aigua d’origen magmàtic, volcànic o metamòrfic, resultant del cicle geoquímic intern, que no forma part del cicle meteòric de l’aigua.
en primary water subst.
es agua primaria f.
fr eau primaire f.

alèxia primària f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia posterior.
Sin. pref.: alèxia posterior f.

amenorrea primĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Amenorrea per disfunció ovàrica originada per un trastorn radicat en els ovaris. Pot tractar-se d’una anomalia del sexe cromosòmic, com ocorre en les disgènesis gonadals (síndrome de Turner, síndrome de Bonnevie-Ullrich, síndrome de Noonan), d’una castració (ovariectomia, tractament quimioteràpic agressiu, radioteràpia abdominal), de la síndrome de l’ovari resistent (amenorrea amb hipoestrogenèmia i hipergonadotropinèmia en ovaris estructuralment normals, probablement deguda a una disminució de la sensibilitat dels receptors fol·liculars, de causa desconeguda), de la síndrome dels ovaris poliquístics, o de la menopausa.

amiloĂŻdosi primĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
histologia
malalties i sĂ­ndromes
Forma d’amiloïdosi que no va associada amb cap malaltia prèvia o coexistent, caracteritzada per l’acumulament pericol·lagènic d’amiloide del tipus AL en teixits mesenquimàtics, amb afectació d’òrgans interns (tub digestiu, fetge, ronyons, miocardi), de la pell (pàpules distribuïdes difusament, esclerodèrmia amiloïdal de Gottron, nodes simètrics, petèquies, ampul·les posttraumàtiques), de la llengua (macroglòssia amiloïdal) i dels músculs esquelètics. Hom accepta, dins d’aquesta forma d’amiloïdosi com a única associació, el mieloma múltiple.
Sin. compl.: amiloïdosi idiopàtica, amiloïdosi sistèmica idiopàtica, paraamiloïdosi

amina primĂ ria c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en primary amine subst.

Ă rea primĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les zones de l’escorça cerebral que tenen per funció la recepció d’impressions sensitives o la producció d’impulsos motors.