Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.871 (18.704 registres)
veure2-metil-2-butanol (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 quĂ­mica
veure3-metilcolantrè (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 farmacologia
 oncologia i radioterĂ pia
veure6-mercaptopurina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurea bastament (DJC)
 dret
veurea començament de (DJC)
 dret
veurea la menuda1 (DJC)
 dret
veurea la menuda2 (DJC)
 dret
veurea la mercè de (DJC)
 dret
veurea la primeria de (DJC)
 dret
veurea llarg terme1 (DJC)
 dret
Cerca me a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2-metil-2-butanol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
quĂ­mica
Alcohol alifàtic terciari, de fórmula (CH3)2C(OH)CH2CH3, emprat com a hipnòtic; té acció irritant sobre les mucoses.

3-metilcolantrè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
farmacologia
oncologia i radioterĂ pia
Hidrocarbur altament cancerigen, de fórmula C21H16, que pot derivar químicament dels àcids còlic o desoxicòlic o del colesterol. Té propietats estrògenes.

6-mercaptopurina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
oncologia i radioterĂ pia
Derivat de la purina, de fórmula C5H4N4S. Actua per mecanisme competitiu enfront de la 6-aminopurina (adenina) i inhibeix la síntesi dels àcids nucleics. Ateses les seves propietats antibiòtiques i citostàtiques, és emprat com a quimioteràpic per a guarir certes varietats de leucosis i de tumors. Té també propietats immunosupressores.
Sin. compl.: 6-purinatiol

a bastament loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prou.
Ex.: La policia ha informat a bastament de l’ordre amb què s’havien produït els fets.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a començament de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: A començament d’abril farà un any que treballa amb la mateixa advocada.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

a la menuda1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al detall1.
Ex.: A l’hora de renovar els uniformes dels empleats, preferiren comprar-ne uns quants a la menuda.
Sin. pref.: al detall1 loc. adv.
es al por menor, al detalle

a la menuda2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al detall2.
Ex.: La Generalitat ajudarà els comerços de venda a la menuda.
Sin. pref.: al detall2 loc. adj.
es al por menor, al detalle

a la mercè de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A la discreciĂł de.
Ex.: Fins que no s’aconsegueixi la independència, Catalunya continuarà a la mercè de les lleis espanyoles.
Sin. pref.: a la discreciĂł de loc. prep.
es a merced de

a la primeria de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: La resoluciĂł es publicarĂ  en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la primeria del mes de juny.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

a llarg terme1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A llarg termini1.
Ex.: L’objectiu dels educadors socials dels centres penitenciaris és assolir a llarg terme un índex de reinserció més alt.
Sin. pref.: a llarg termini1 loc. adv.
es a largo plazo