Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureAmeuille-Lejard (DEM)
 epònims
veureAmeuille-Lemoine (DEM)
 epònims
veureCarner i Romeu, Jaume (DJC)
 biografia
veuredavant meu (DJC)
 dret
veureGinard, Onofre Bartomeu (DJC)
 biografia
veureherba del meu (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veuremarrameu (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veuremètode de Meulengracht (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremètode de Thézac-Porsmeur (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veuremeu (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
Cerca meu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ameuille-Lejard n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome d’Ameuille-Lejard.

Ameuille-Lemoine n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome d’Ameuille-Lemoine.

Carner i Romeu, Jaume n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

davant meu loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En presència meva.
Ex.: Compareix davant meu i acredita la seva identitat mitjançant el DNI.
es ante mĂ­

Ginard, Onofre Bartomeu n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

, Meum athamanticum
herba del meu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta umbel·lífera molt aromàtica de propietats carminatives i diürètiques.

marrameu m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Sin. pref.: porqueta f.

mètode de Meulengracht m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Per a la determinació dels pigments biliars del sèrum: el sèrum és dissolt fins que adquireix un color groc equiparable al d’una solució estàndard de bicromat potàssic.

mètode de Thézac-Porsmeur m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Tractament de les ferides infectades per mitjà de l’helioteràpia concentrada.
Sin. compl.: tractament de Thézac-Porsmeur

, Meum athamanticum
meu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta herbàcia perenne de la família de les umbel·líferes, que creix en prats humits dels Pirineus. La seva arrel és emprada, en infusió, com a estomacal, carminativa, diürètica, emmenagoga i diaforètica.