Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 70 (693 registres)
veureabandĂł de famĂ­lia (DJC)
 dret penal
veureAbderhalden, Emil (DEM)
 epònims
veureAchard, Émile Charles (DEM)
 epònims
veureacne necròtica miliar (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureacolliment en una quarta part dels milloraments (DJC)
 dret civil
veureacolliment familiar (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple en famĂ­lia (DJC)
 dret civil
veureacropatia ulceromutilant no familiar (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureacte de millor gaudi (DJC)
 dret civil
veurealcohol amĂ­lic (DEM)
 quĂ­mica
Cerca mil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandĂł de famĂ­lia c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Delicte d’omissió del compliment de determinats deures vinculats a la institució familiar.
Sin. compl.: impagament de pensions c. nom. m.
es abandono de familia, impago de pensiones

Abderhalden, Emil n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Químic i fisiòleg suís, 1877-1950.
V.: reacció d’Abderhalden f.

Achard, Émile Charles n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge francès, 1860-1941.
V.: síndrome d’Achard f.

acne necròtica miliar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
Dermatosi molt semblant a l’acne varioliforme, caracteritzada per vesícules i pústules molt petites que apareixen en el cuir cabellut, en nombre de 5 o 6 al mateix temps. Són lesions que es trenquen i es recobreixen d’una crosta, amb pruïja intensa.
Sin. compl.: perifol·liculitis pustulosa

acolliment en una quarta part dels milloraments c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
A les Pitiüses, règim econòmic matrimonial tradicional, pactat en espòlits, en què l’esposa tenia dret, a l’extinció del règim, a una quarta part dels béns adquirits per l’espòs durant el matrimoni.
V. t.: espòlits m. pl.
es acogida en una cuarta parte de las mejoras, acogimiento en una cuarta parte de las mejoras

acolliment familiar c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Mesura de protecciĂł dels menors desemparats que consisteix a confiar-los temporalment a un Ă mbit familiar idoni.
Sin. compl.: acolliment simple en famĂ­lia c. nom. m.
V. t.: acolliment en centre c. nom. m., acolliment preadoptiu c. nom. m.
es acogida familiar

acolliment simple en famĂ­lia c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acolliment familiar.
Sin. pref.: acolliment familiar c. nom. m.
es acogida simple en familia

acropatia ulceromutilant no familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Malaltia semblant a l’anterior, no hereditària, que es presenta exclusivament en homes de mitjana edat, sovint alcohòlics i rodamons, amb afectació dels peus.
Sin. compl.: acroosteopatia ulceromutilant no familiar, sĂ­ndrome de Bureau-Berriere

acte de millor gaudi c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acte jurídic per mitjà del qual es pretén una millor gestió econòmica d’una cosa comuna.
es acto de mejor disfrute

alcohol amĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Líquid incolor d’una olor característica.
Sin. compl.: alcohol isoamĂ­lic