Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureal seu moment (DJC)
 dret
veureàrea del moment quadrupolar elèctric (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecabal momentani (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
veurediagrama de moments (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veureen aquest moment (DJC)
 dret
veureen aquests moments (DJC)
 dret
veuremòdul momentani (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
veuremoment (VOCFOR)
 cĂ lcul d’estructures. resistència de materials
veuremoment (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuremoment [dipolar] magnètic d’una molècula (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca moment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al seu moment loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al moment oportĂş.
Ex.: El president en parlarà al seu moment. Se sabrà tot al seu moment; ara no cal atabalar-s’hi.
Sin. compl.: al seu dia loc. adv., al seu temps loc. adv., quan s’escaigui en. fras.
es en su dĂ­a

àrea del moment quadrupolar elèctric c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 124
en electric quadrupole moment area subst.

cabal momentani c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Sin. compl.: mòdul momentani c. nom. m.

diagrama de moments c. nom. m.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

en aquest moment loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En aquest instant precĂ­s.
Ex.: En aquest moment, no podem concedir més llicències d’activitats.
Sin. compl.: a hores d’ara loc. adv., en aquests moments loc. adv.
es en este momento

en aquests moments loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En aquest moment.
Ex.: En aquests moments, el gerent de l’empresa està reunit i no pot rebre cap trucada.
Sin. pref.: en aquest moment loc. adv.
es en estos momentos

mòdul momentani c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Sin. pref.: cabal momentani c. nom. m.

moment m.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials
es momento m.

moment m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Equivalent geocronològic d’un horitzó cronostratigràfic, referit a una capa molt poc gruixuda.
en moment
es momento
fr moment

moment [dipolar] magnètic d’una molècula c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 37, 39, 139
en molecular magnetic [dipole] moment subst.