Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuremalhumorós -osa (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veuremalhumorós -osa (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veuremorós | morosa (VOCFOR)
 generalitats
veuremorós | morosa1 (DJC)
 dret
veuremorós | morosa2 (DJC)
 dret
veuremorós | morosa3 (DJC)
 dret
veuremorós | morosa4 (DJC)
 dret
veuremorositat (VOCFOR)
 generalitats
veuremorositat1 (DJC)
 dret
veuremorositat2 (DJC)
 dret
Cerca morós a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

malhumorós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psicologia
Displicent.

malhumorós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psicologia
Que sol estar de mal humor.

morós | morosa adj.
Vocabulari forestal
generalitats
fr morose adj.

morós | morosa1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que incorre o ha incorregut en morositat.
Ex.: Vaig conèixer un home morós amb persistència que no volia rectificar la seva actitud.
es moroso | morosa

morós | morosa2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que implica morositat.
Ex.: És un acte morós sens dubte: encara no ha pagat ni la meitat del que deu.
es moroso | morosa

morós | morosa3 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que retarda el pagament dels seus deutes.
Ex.: Aquesta empresa té massa deutors morosos.
es moroso | morosa

morós | morosa4 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que retarda el pagament dels seus deutes.
Ex.: El banc va estar a punt de fer fallida per culpa dels morosos que tenia.
es moroso | morosa

morositat f.
Vocabulari forestal
generalitats

morositat1 f.
Diccionari jurídic
dret
Qualitat de morós o morosa.
es morosidad

morositat2 f.
Diccionari jurídic
dret
Lentitud o trigança, especialment a complir el que és degut.
es morosidad