Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureamfimòrula (DEM)
 citologia
 embriologia
veurearquimòrula (DEM)
 embriologia
veurecèl·lula moruloide (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
veureeritròcit moruloide (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
veuremòrula (VOCBIOREP)
 biologia
veuremòrula (DEM)
 embriologia
veuremorulació (DEM)
 embriologia
veuremorular (DEM)
 embriologia
veuremoruloide (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuremoruloide (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca morú a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amfimòrula f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
embriologia
Mòrula resultant de la segmentació desigual de les cèl·lules, les quals són de mida diferent en ambdós hemisferis.

arquimòrula f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Massa de cèl·lules originada a partir de la divisió de l’arquícit, que precedeix l’arquigàstrula.

cèl·lula moruloide f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Eritròcit que sofreix una retracció produïda per la pèrdua d’aigua (crenació) i adopta una forma esfèrica amb petits tubercles a la seva superfície, que recorden l’aspecte d’una móra.

eritròcit moruloide m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Eritròcit amb forma de móra, configuració adoptada per la retracció induïda pel contacte amb una solució hipertònica abans de constituir-se l’autèntica crenació. Seria la primera fase de l’eritròcit crenat.

mòrula f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en morula subst.
es mórula f.

mòrula f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Ou segmentat la superfície del qual té l’aspecte d’una petita móra. És el primer estadi del desenvolupament embrionari.
Sin. compl.: esfera de segmentació, esfera embrionària, esfera vitel·lina

morulació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Procés de formació de la mòrula.

morular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Relatiu o pertanyent a la mòrula.

moruloide f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Colònia bacteriana que sembla una móra.

moruloide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que té forma de móra.