Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (72 registres)
veureangle de cobertura del cap femoral (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureartèria circumflexa femoral externa (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria circumflexa femoral interna (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria femoral (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veureartèria femoral profunda (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veurearticulació coxofemoral (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 reumatologia
 traumatologia i ortopèdia
veurearticulació coxofemoral (OSART)
 articulacions: articulacions
veurebeina femoral (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurebogeria moral de Prichard (DEM)
 salut mental
veurecalcinosi tumoral (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
Cerca moral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle de cobertura del cap femoral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Angle format per dues línies que passen pel centre del cap femoral, una de les quals és paral·lela a l’eix del cos i l’altra és tangent a la vora externa de l’acetàbul. Normalment és superior a 25º. Per sota de 20º tradueix una displàsia de maluc.
Sin. compl.: angle de Wiberg

artèria circumflexa femoral externa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, femoral profunda; branques, ascendent, descendent i transversa; distribució, articulació del maluc i músculs de les cuixes.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria circumflexa femoral interna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, femoral profunda; branques, profunda, ascendent, transversa i acetabular; distribució, articulació del maluc i músculs de les cuixes.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria femoral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
urologia
Origen, continuació de l’artèria ilíaca externa just després del lligament inguinal; branques, epigàstrica superficial, circumflexa ilíaca superficial, púdica externa superficial, púdica externa profunda, muscular, anastomòtica magna i femoral profunda; distribució, tegument de la paret abdominal, engonal i perineu, músculs de la cuixa, genitals externs i ganglis limfàtics inguinals.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria femoral profunda f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, femoral; branques, circumflexes femorals interna i externa i perforant muscular; distribució, músculs de la cuixa, articulació del maluc, cap i coll del fèmur i músculs glutis.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria profunda del fèmur

articulació coxofemoral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
reumatologia
traumatologia i ortopèdia
Enartrosi formada pel cap del fèmur i la cavitat cotiloide de l’os coxal, ampliada per un anell fibrós, el rodet cotiloïdal.
Vegeu Taula de les articulacions.
Sin. compl.: articulació de l’anca, articulació del maluc

articulació coxofemoral f.
Ossos i articulacions
articulacions: articulacions
Sin.: articulació del maluc f.
en hip joint subst.
es articulación coxofemoral f., articulación de la cadera f.
la articulatio coxae

beina femoral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Coberta aponeuròtica dels vasos femorals, formada per l’aponeurosi transversa anterior i la ilíaca posterior. Dos septes la divideixen en tres compartiments, l’extern dels quals conté l’artèria femoral i la branca femoral del nervi genitofemoral, el mitjà que conté la vena femoral i l’intern que és el conducte femoral.
Sin. compl.: beina crural, beina infundibuliforme

bogeria moral de Prichard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Condició pròpia dels psicòpates malvats, mancats de sentiments de compassió i de vergonya, incapaços del penediment i enemics de la societat.
en moral insanity

calcinosi tumoral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Malaltia familiar rara, de causa desconeguda, caracteritzada per la presència de grans masses subcutànies de calci, situades en zones de pressió i sobre les articulacions, sense afectació dels òrgans interns. La calcèmia és habitualment normal, mentre que els nivells plasmàtics de fòsfor sovint són augmentats.