Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureencefalitis dels mosquits (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
veureencefalitis transmesa per mosquits (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
veuremosquit (DEM)
 angiologia
 material mèdic i ortopèdic
veuremosquit (DEM)
 veterinĂ ria
veuremosquit anautogen (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuremosquit anòfel (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuremosquit arĂ­gam (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuremosquit autogen (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuremosquit cĂşlex (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veuremosquit de la tija (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
Cerca mosquit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

encefalitis dels mosquits f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
Qualsevol de les encefalitis produĂŻdes per un arbovirus i transmeses per mosquits (les equines, principalment).

encefalitis transmesa per mosquits f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
Qualsevol de les que, causades per un arbovirus, són transmeses per aquests artròpodes. Són classificades en dos grups: l’A, que comprèn les equines principalment; i el B, amb les encefalitis de l’oest del Nil, de la febre groga, la Ilhéus, la japonesa B, la de Saint Louis i la de la vall del Murray.

mosquit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
material mèdic i ortopèdic
Pinça hemostàtica de petites dimensions.
de Moskito, MĂĽcke, StechmĂĽcke
en mosquito
es mosquito
fr moustique
it zanzara

mosquit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
veterinĂ ria
Nom donat a diversos insectes dĂ­pters de la famĂ­lia dels culĂ­cids i semblants.
Sin. compl.: moscard
de Moskito, MĂĽcke, StechmĂĽcke
en mosquito
es mosquito
fr moustique
it zanzara

mosquit anautogen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Mosquit que necessita alimentar-se de sang en l’etapa adulta per a produir ous viables.

mosquit anòfel m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Gènere de dípters (Anopheles sp), de la família dels culícids, que es diferencia del gènere Culex perquè, en repòs i sobre una superfície vertical, els individus romanen en posició obliqua a aquesta i perquè els palps maxil·lars del mascle són llargs i atenyen gairebé l’extrem de la trompa. Els adults mascles es nodreixen de sucs vegetals, però les femelles són hematòfagues i són els agents vectors del paludisme en l’home i altres vertebrats. Són els hostes intermediaris de diverses espècies de plasmodis, i en picar l’home els hi inoculen. L’espècie més freqüent a Europa és A. maculipennis, que vola al vespre i freqüenta els hàbitats humans.
Sin. compl.: anòfel

mosquit arĂ­gam m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Mosquit que necessita grans espais per a reproduir-se.

mosquit autogen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Mosquit que no necessita alimentar-se de sang per a produir ous viables.

mosquit cĂşlex m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Gènere de dípters (Culex sp), de la família dels culícids, que es caracteritzen pel fet que, en repòs i sobre una superfície vertical, romanen en posició paral·lela a aquesta. Els adults xuclen el líquid intern mitjançant picades, les quals poden ésser més o menys doloroses i a vegades transmeten malalties. L’espècie més freqüent a Europa és C. pipiens, inofensiva i molt corrent en els hàbitats humans.
Sin. compl.: cĂşlex

mosquit de la tija c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Sin. pref.: cuc de nus c. nom. m.