Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuremudar (VOCFOR)
 generalitats
 plagues: insectes i altres animals
veuremudar (DAGRIC)
 agricultura
veuremudar (DRAMAD)
 ramaderia
veuremudar de color (DEM)
 angiologia
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veuremudar de veu (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 otorinolaringologia
veuremudar la cara (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
 traumatologia i ortopèdia
veuretrasmudar-se (DEM)
 anatomia
 semiologia
Cerca mudar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mudar v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
plagues: insectes i altres animals

mudar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Fer la muda un animal.
es mudar v. tr.

mudar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Fer la muda un animal.
es mudar v. tr.

mudar de color v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
conceptes generals i de suport
psicologia
Pujar els colors a la cara o tornar-se pàl·lid a conseqüència d’alguna impressió o emoció.

mudar de veu v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
otorinolaringologia
Canviar la veu en entrar a la pubertat.
V.: mudar la veu

mudar la cara v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
traumatologia i ortopèdia
Canviar l’expressió de la fesomia després d’una malaltia, per un accident o afecte.
Sin. compl.: trasmudar la cara

trasmudar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Sofrir una alteració del color de la cara i de les faccions a causa d’una impressió molt forta.