Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veurebismutur (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebismuturs (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebismuturs (VMIN)
 mineralogia
veurecontracte de mutu (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecontracte mutu (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuredissentiment mutu (DJC)
 dret
veureinductància mútua (QUIMFIS)
 química
veuremutu | mútua1 (DJC)
 dret
veuremutu2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veuremútua (DJC)
 dret
Cerca mutu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bismutur m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Combinació no oxigenada del bismut amb els metalls: Cu, Ag i Pb; es tracta sempre de combinacions complexes amb el sofre (sulfobismuturs).
en bismuthinide
es bismuturo
fr bismutosmaltine

bismuturs m. pl.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Subclasse de minerals pertanyents a la classe ii (sulfurs i sulfosals) de la classificació de H. Strunz.
en bismuthinides
es bismuturos

bismuturs m. pl.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Subclasse (classe ii).
en bismuthinides subst. pl.

contracte de mutu c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte real quoad constitutionem en virtut del qual una persona dona a una altra diners o un altre bé fungible perquè se’n serveixi i li torni després un altre tant de la mateixa espècie i qualitat.
Sin. compl.: mutu2 m., mutuum m.
es contrato de mutuo, mutuo

contracte mutu c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Contracte pel qual una persona dona a una altra una certa quantitat de coses i aquesta altra queda obligada a tornar-ne altres tantes de la mateixa espècie i qualitat.
es contrato mutuo

dissentiment mutu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Conformitat de les parts a deixar sense efecte el contracte o les obligacions existents entre elles.
es mutuo disenso

inductància mútua c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 31, 190
en mutual inductance subst.

mutu | mútua1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Recíproc o que ha estat recíprocament donat i rebut entre dues persones o més.
Ex.: Les parts actuaran, en les seves relacions mútues, d’acord amb les disposicions d’aquest contracte.
Sin. compl.: mutual adj.
es mutual, mutuo | mutua

mutu2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de mutu.
Sin. pref.: contracte de mutu c. nom. m.
es contrato de mutuo, mutuo

mútua f.
Diccionari jurídic
dret
Mutualitat2.
Sin. pref.: mutualitat2 f.
es mutua