Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veureadverbi de necessitat (GTG)
veurede primera necessitat (DJC)
 dret
veureempiema de necessitat (DEM)
 pneumologia
veureestat de necessitat (DJC)
 dret penal
veureestat de necessitat agressiu (DJC)
 dret penal
veureestat de necessitat defensiu (DJC)
 dret penal
veureestat de necessitat exculpant (DJC)
 dret penal
veureestat de necessitat justificant (DJC)
 dret penal
veurefer (algĂş) les seves necessitats (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurenecessitat (VPCA)
Cerca necessitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi de necessitat m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi modal que presenta el contingut oracional com una situació necessària o obligatòria.
Ex.: Forçosament arribarem tard
GEIEC: 16.9b
es adverbio de necesidad m.

de primera necessitat loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
De què hom no pot prescindir, s’aplica especialment als aliments.
Ex.: El pa i la llet sĂłn articles de primera necessitat.
es de primera necesidad

empiema de necessitat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Empiema pleural que s’ha obert espontàniament una sortida a l’exterior a través d’un abscés subcutani. Pot ésser un procés de guariment natural.

estat de necessitat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
CircumstĂ ncia eximent de responsabilitat criminal sempre que el mal causat no sigui superior al que es vol evitar, no hagi estat provocat premeditadament o intencionadament, o la persona necessitada, pel seu cĂ rrec o ofici, no estigui obligada a sacrificar-se.
es estado de necesidad

estat de necessitat agressiu c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
V.: estat de necessitat c. nom. m.

estat de necessitat defensiu c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
V.: estat de necessitat c. nom. m.

estat de necessitat exculpant c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
V.: estat de necessitat c. nom. m.

estat de necessitat justificant c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
V.: estat de necessitat c. nom. m.

fer (algĂş) les seves necessitats v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Defecar o orinar.

necessitat f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a TurrĂł 1912; Garcia i Garau 1973; Garcia 1974.
en need subst.