Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuredeliri de negació (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredenegació d’assistència sanitària o abandó dels serveis sanitaris (DJC)
 dret penal
veuredenegació d’auxili (DJC)
 dret penal
veurenegació (CINZ)
 zoologia
veurenegació (DEM)
 psicologia
veurenegació (GTG)
veurenegació de constituent (GTG)
veurenegació expletiva (GTG)
veurenegació oracional (GTG)
Cerca negació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deliri de negació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Negació delirant de l’existència d’una part d’un mateix, d’altri, de coses o del món.

denegació d’assistència sanitària o abandó dels serveis sanitaris c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte en què el professional, estant-hi obligat, denega l’assistència sanitària o abandona els serveis sanitaris, de la qual cosa es deriva un risc greu per a la salut de les persones.
V. t.: delicte especial c. nom. m.
es denegación de asistencia sanitaria o abandono del servicio sanitario

denegació d’auxili c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte d’omissió del deure d’auxili.
V. t.: omissió del deure d’auxili c. nom. f.
es delito de denegación de auxilio

negació f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Declaració, feta per l'autor, redactor o editor d'una obra, segons la qual, des del punt de vista de la nomenclatura zoològica, ha de ser exclosa tota l'obra.
2. Declaració, feta per l'autor, redactor o editor d'una obra, segons la qual, des del punt de vista de la nomenclatura zoològica, han de ser exclosos tots o una part dels noms i actes nomenclaturals que hi són inclosos.
en Disclaimer subst.

negació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Mecanisme de defensa del jo enfront de situacions desagradables o tendències inacceptables, que consisteix a refusar la realitat desagradable. La seva exageració forma part dels deliris esquizofrènics i paranoics i constitueix el nucli central de la mania.
de Verneinung
en denial, negation
es negación
fr dénégation, négation
it negazione

negació f.
Glossari de termes gramaticals
Procediment gramatical pel qual s’expressa la falsedat d’un estat de coses o la inexistència d’una entitat, un procés, una acció, una situació o una propietat.
Nota: Segons l’abast, pot ser oracional o de constituent.
Ex.: L’àvia no està envellida
Va acceptar
sense cap convenciment
GEIEC: 32.1
V. t.: activador negatiu, negació expletiva, terme de polaritat negativa
es negación f.

negació de constituent f.
Glossari de termes gramaticals
Negació que afecta només una part de l’oració.
Ex.: Ja sabien, no per casualitat, la resposta
GEIEC: 32.2b
Ant.: negació oracional
es negación de constituyente f.

negació expletiva f.
Glossari de termes gramaticals
Ús de l’adverbi no, a vegades reforçat amb la partícula pas, sense que aporti un veritable valor negatiu a la construcció.
Ex.: Hem de preparar la maleta abans que no arribi el Carles
És pitjor fer-li cas que
no pas ignorar-lo
GEIEC: 32.4
es negación expletiva f., negación espuria f.

negació oracional f.
Glossari de termes gramaticals
Negació que incideix sobre el conjunt de l’oració.
Ex.: L’àvia no està envellida
GEIEC: 32.2a
Ant.: negació de constituent
es negación oracional f.