Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 37 (362 registres)
veureacetanilida (AQQ)
 quĂ­mica
veureacetanilida (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 farmacologia
 malalties i sĂ­ndromes
 quĂ­mica
veureacetat d’uranil (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacetat de vinil (DEM)
 quĂ­mica
veureacetat fenilmercĂşric (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureĂ cid adenĂ­lic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureĂ cid adenĂ­lic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid antranĂ­lic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 quĂ­mica
veureĂ cid antranĂ­lic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca nil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acetanilida f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en acetanilide subst.

acetanilida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
malalties i sĂ­ndromes
quĂ­mica
N-fenilacetamida, de fórmula C6H5NHCOCH3. És obtinguda a partir d’anilina i d’àcid acètic glacial. Hom la utilitza com a analgèsic i com a antipirètic.
Sin. compl.: antifebrina, fenilacetamida

acetat d’uranil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
tècniques diagnòstiques i de tractament
Emprat en microscòpia electrònica s’uneix específicament als àcids nucleics. Tenyeix bé les proteïnes però malament les citomembranes.
Vegeu Taula dels colorants.

acetat de vinil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
De fórmula CH3COO·CH=CH2, serveix de primera matèria per a la fabricació de polímers molt utilitzats (acetat de polivinil i el seu derivat alcohol polivinílic).

acetat fenilmercĂşric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
De fĂłrmula C6H5HgOCOCH3, Ă©s un bactericida i bacteriostĂ tic de baixa toxicitat emprat com a herbicida, com a fungicida i per a desinfectar pell i mucoses (en dutxes vaginals, per exemple).

Ă cid adenĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Qualsevol dels tres mononucleòtids de l’adenosina, que han estat identificats en éssers vius i que difereixen només per la posició de l’hidroxil de la ribosa que es troba esterificat amb l’àcid fosfòric: àcid 2’-adenílic, àcid 3’-adenílic i àcid 5’-adenílic (dit també AMP).
Sin. compl.: adenosinamonofosfat, monofosfat d’adenosina

Ă cid adenĂ­lic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en adenylic acid subst.
es ácido adenílico m.

Ă cid antranĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
quĂ­mica
Àcid o-aminobenzoic, de fórmula NH2 C6H4COOH. Ha estat identificat amb la suposada vitamina L1. És un intermediari en la fabricació de productes farmacèutics i en la biosíntesi del triptòfan. L’antranilat de cadmi és emprat com a ascaricida en els porcs.
Sin. compl.: Ă cid aminobenzoic

Ă cid antranĂ­lic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en anthranilic acid subst.
es ácido antranílico m.

Ă cid N-p-clorofenilcinamohidroxĂ mic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en N-p-chlorophenylcinnamohydroxamic acid subst.