Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 875 (8.741 registres)
veure2-aminopiridina (DEM)
 farmacologia
 immunologia
veure2-metil-2-butanol (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 quĂ­mica
veure3-aminopiridina (DEM)
 farmacologia
veure8 normal (LBC)
 cinema
veure9-aminoacridina (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurea boca de canĂł1 (DJC)
 dret
veurea boca de canĂł2 (DJC)
 dret
veurea nom de (DJC)
 dret
veurea non domino (DJC)
 dret romĂ 
veureab aeterno (DJC)
 dret canònic
Cerca no a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2-aminopiridina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
immunologia
Intermediari en la preparació de productes farmacèutics, especialment antihistamínics, preparat a partir de la piridina.

2-metil-2-butanol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
quĂ­mica
Alcohol alifàtic terciari, de fórmula (CH3)2C(OH)CH2CH3, emprat com a hipnòtic; té acció irritant sobre les mucoses.

3-aminopiridina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Intermediari en la preparació de productes farmacèutics, preparat a partir de la nicotinamida.

8 normal m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
8 mm.
Sin. pref.: 8 mm m.

9-aminoacridina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Amina heterocíclica emprada com a antisèptic.

a boca de canĂł1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canĂł2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

a nom de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb destinaciĂł a.
Ex.: Va demanar un crèdit a nom de la seva dona. La víctima hauria d’obrir un compte a nom seu perquè s’hi pogués ingressar la indemnització.
V. t.: en nom de loc. prep.
es a nombre de

a non domino [la] loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per part de qui no Ă©s propietari.
Ex.: La llei empara les adquisicions a non domino fetes de bona fe.

ab aeterno [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Des de sempre.
Ex.: Ramon Llull nega que el mĂłn hagi existit ab aeterno.