Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 162 (1.613 registres)
veureabdominoscrotal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veureabeurada bituminosa (LMC)
 construcciĂł
veureabscés urinós (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 urologia
veureacaulinosi (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureàcid adenosina-2’-fosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid adenosina-3’-fosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid adenosina-5’-fosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid adenosinadifosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid adenosinamonofosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid adenosinatrifosfòric (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
Cerca nos a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abdominoscrotal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Relatiu o pertanyent a l’abdomen i l’escrot.

abeurada bituminosa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
Beurada bituminosa.
Sin. pref.: beurada bituminosa f.

abscés urinós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
urologia
Abscés periuretral constituït per una cavitat situada al voltant de la uretra perineal, en comunicació amb aquesta estructura, que conté pus, esfàcels i orina. Sense tractament, evoluciona cap a la fistulització única o múltiple en la pell de la regió (fístula uretrocutània).

acaulinosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Infecció per fongs del gènere Acaulium, caracteritzada per una erupció eritematosa i purulenta seguida de crostes.

àcid adenosina-2’-fosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 2’-adenílic.

àcid adenosina-3’-fosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 3’-adenílic.

àcid adenosina-5’-fosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 5’-adenílic.

àcid adenosinadifosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: ADP
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 5’-adenilfosfòric, de fórmula C10H15N5O10P2, nucleòtid que deriva de l’àcid 5’-adenílic per fosforilació d’un hidroxil de l’àtom de fòsfor. Té un paper important en els mecanismes de transferència d’energia dels organismes. A la cèl·lula es forma a partir de l’ATP per acció de l’adenosinatrifosfatasa.
Sin. compl.: adenosinadifosfat, difosfat d’adenosina
en adenosine diphosphate

àcid adenosinamonofosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 5’-adenílic.

àcid adenosinatrifosfòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: ATP
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Àcid 5’-adenildifosfòric, de fórmula C10H16O13P3, nucleòtid que deriva de l’àcid adenosinadifosfòric per fosforilació. L’energia alliberada a la cèl·lula per qualsevol procés possibilita la transformació de l’ADP en ATP, el qual reté aleshores, en forma d’enllaç químic energèticament ric, aquesta energia. Inversament, els requeriments energètics de l’organisme són atesos per l’ATP, el qual, sota l’acció enzímica de l’adenosinatrifosfatasa perd un grup fosfòric, esdevé novament ADP i cedeix l’energia emmagatzemada. També intervé en reaccions metabòliques de transferència de grups fosforil (transfosforilacions).
Sin. compl.: adenosinatrifosfat, trifosfat d’adenosina
en adenosine triphosphate