Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (84 registres)
veureactinota (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureactinota (VMIN)
 mineralogia
veurealuminotaramita (VMIN)
 mineralogia
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
veureanotació en compte (DJC)
 dret mercantil
veureanotació preventiva (DJC)
 dret civil
veureanotar (DJC)
 dret públic
veurears notariae (DJC)
 dret romà
veurebiozona monotàxica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecanotatge (BMC)
 activitats i oficis nàutics
Cerca nota a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actinota f. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Actinolita.
en actinote
es actinota
fr actinote

actinota f. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: actinolita f.

aluminotaramita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en aluminotaramite subst.

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil

anotació en compte c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Assentament realitzat en determinats mercats de valors que té per finalitat evitar el maneig físic dels valors mobiliaris.
es anotación en cuenta

anotació preventiva c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Assentament marginal de caràcter provisional en el Registre de la Propietat amb la finalitat de fer oposable la situació anotada a terceres persones.
es anotación preventiva

anotar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Posar o escriure notes o bé fer remarques {en un escrit o en un compte}.
Ex.: El ministre anotava l’informe mentre el president feia el discurs.
es anotar

ars notariae [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Art notarial.

biozona monotàxica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Biozona caracteritzada per un sol tàxon.
es zona monotáxica
fr biozone d’acmé, biozone d’épanouissement

canotatge m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Activitat esportiva referent a la tripulació de bastiments menors.
V. t.: cabotatge m.