Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
veureanotació en compte (DJC)
 dret mercantil
veureanotació preventiva (DJC)
 dret civil
veureconnotació (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veuredenotació (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veuremercat de deute públic en anotacions (DJC)
 dret mercantil
veurenotació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurenotació (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurenotació d’Hermann-Mauguin (DGEOL)
 cristal·lografia
veurenotació de Cleland (BIOQ)
 bioquímica
Cerca notació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil

anotació en compte c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Assentament realitzat en determinats mercats de valors que té per finalitat evitar el maneig físic dels valors mobiliaris.
es anotación en cuenta

anotació preventiva c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Assentament marginal de caràcter provisional en el Registre de la Propietat amb la finalitat de fer oposable la situació anotada a terceres persones.
es anotación preventiva

connotació f.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en connotation subst.
es connotación f.

denotació f.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en denotation subst.
es denotación f.

mercat de deute públic en anotacions c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: mercat m.

notació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Manera de notar o representar alguna cosa amb un sistema de senyals, de caràcters, etc. Així, hom anomena notació de Farnsworth-Munsell o de Munsell la prova de percepció de colors que utilitza 84 mostres físiques dels colors classificades segons el to, la lluminositat i la saturació, de manera que la diferència entre les sensacions produïdes per dues de contigües és sempre constant.

notació f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
Sin.: notació musical f.
en musical notation subst., notation subst.
es notación f., notación musical f.

notació d’Hermann-Mauguin f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Notació de les classes cristal·lines i dels grups espacials, vigent i acceptada per la Unió Internacional de Cristal·lògrafs. Els elements de simetria puntual són indicats per: 1, 2, 3, 4 i 6 per als eixos de simetria, m (miroir, mirall) per als plans, 1̅ per al centre d’inversió i 3̅ , 4̅ , i 6̅ per als eixos d’inversió; la perpendicularitat entre plans i eixos de simetria és indicada mitjançant una barra (/) interposada. Aquesta notació indica un conjunt d’operacions de simetria, per a cada classe de simetria o grup espacial, que permet de generar tot el grup, atesos els teoremes de simetria; per ex., el 23 és la tetartoèdria cúbica; 2m3̅ , la paramòrfica cúbica.
Sin. compl.: Hermann-Mauguin n. pr. m.
en Hermann-Mauguin symbols
es notación de Hermann-Mauguin
fr notation de Hermann-Mauguin

notació de Cleland c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en Cleland notation subst.