Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veurealuminotaramita (VMIN)
 mineralogia
veureanotar (DJC)
 dret públic
veurears notariae (DJC)
 dret romà
veurecol·legi de notaris (DJC)
 dret notarial
veureCol·legi de Notaris de Catalunya (DJC)
 dret notarial
 institució
veurecol·legi notarial (DJC)
 dret notarial
veurecronotaràxia (DEM)
 neurologia
 semiologia
veuredegà del col·legi notarial | degana de col·legi notarial (DJC)
 dret notarial
veuredeure de residència dels notaris (DJC)
 dret notarial
veureEl Notariado (DJC)
 documentació jurídica
 dret notarial
 història del dret
Cerca notar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aluminotaramita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en aluminotaramite subst.

anotar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Posar o escriure notes o bé fer remarques {en un escrit o en un compte}.
Ex.: El ministre anotava l’informe mentre el president feia el discurs.
es anotar

ars notariae [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Art notarial.

col·legi de notaris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Col·legi notarial.
Sin. pref.: col·legi notarial c. nom. m.
es colegio de notarios

Col·legi de Notaris de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
institució
Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i regida per la legislació notarial que representa i agrupa obligatòriament tots els notaris que exerceixen llur professió a Catalunya.
V. t.: col·legi notarial c. nom. m.
es Colegio de Notarios de Cataluña

col·legi notarial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Corporació professional de dret públic integrada per notaris que pel sol fet d’exercir l’activitat en l’àmbit territorial que els correspon hi resten incorporats.
Sin. compl.: col·legi de notaris c. nom. m.
es colegio notarial

cronotaràxia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Desorientació que hom experimenta respecte al temps; s’ha observat com a símptoma transitori en cas de lesions del lòbul frontal o del talàmic.

degà del col·legi notarial | degana de col·legi notarial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret notarial
Persona que presideix la junta directiva d’un col·legi notarial i que en té la representació.
es degano de colegio notarial |degana de colegio notarial

deure de residència dels notaris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
Obligació jurídica dels notaris de residir on desenvolupen el càrrec públic.
es deber de residencia de los notarios

El Notariado n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret notarial
història del dret
Revista de dret publicada entre els anys 1899 i 1906 que es constituí inicialment com a plataforma dels notaris reformistes de Catalunya.
V. t.: revista notarial c. nom. f.