Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 53 (524 registres)
veureacne esteroïdal (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacne queloïdal (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureacromiocoracoïdal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureacropàquia tiroïdal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
 toxicologia
veureacumulació esferoidal (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureadenoïdal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 histologia
 neurologia
 otorinolaringologia
veureadenoma paratiroïdal (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
 otorinolaringologia
veurealcaloïdal (DEM)
 química
veurealisfenoïdal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureal·lantoïdal (DEM)
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
Cerca oïda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acne esteroïdal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Erupció acniforme que apareix després d’un tractament sistèmic o tòpic amb glucocorticoides, localitzada preferentment en la porció superior del tronc i dels braços.
Sin. compl.: acne per corticosteroides

acne queloïdal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Fol·liculitis fibrosant crònica del clatell, que condueix a la formació de queloides i a l’alopècia cicatricial, que es presenta en persones del sexe masculí, sobretot de la raça negra. El capillitium és la porció del clatell del cuir cabellut.
Sin. compl.: acne queloïdal de la nuca, dermatitis papillaris capillitii, dermatitis papil·lar capil·lar, fol·liculitis esclerosant de la nuca, fol·liculitis queloïdal

acromiocoracoïdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Relatiu o pertanyent a l’acromi i a l’apòfisi coracoide.

acropàquia tiroïdal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
òrgans i sistemes
semiologia
toxicologia
Acropàquia que es presenta rarament en persones afectades de tirotoxicosi, associada amb exoftàlmia i mixedema pretibial. Ha estat descrita com a manifestació inicial de l’hipertiroïdisme i en malalts després del tractament de l’hipertiroïdisme, els quals són, en conseqüència, eutiroïdals o hipotiroïdals.

acumulació esferoidal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cos discret de forma esferoidal que presenta una concentració predominant d’un component del sòl respecte al material circumdant, del qual es pot separar amb facilitat. Segons la seva mida cal diferenciar: oòlits i pisòlits (mil·limètrics), nòduls (centimètrics); i segons la seva composició poden ser de carbonat càlcic, d’òxids de ferro i/o manganès, o de sílice. Poden tenir diversos orígens: 1) en processos redox que fan que el ferro es mobilitzi com Fe2+ en un medi reductor i precipiti com Fe3+ allà on hi hagi oxigen lliure; 2) per dissolució i posterior precipitació, com és el cas, p. e., del carbonat càlcic o de la sílice.
V. t.: concreció1 f. pl.
en spheroidal accumulation
es acumulación esferoidal
fr accumulation sphéroïdale
gl acumulación esferoidal

adenoïdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
histologia
neurologia
otorinolaringologia
Relatiu o pertanyent al teixit adenoide o a les adenoides.

adenoma paratiroïdal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
otorinolaringologia
Adenoma desenvolupat en les glàndules paratiroides, sobretot en les inferiors, gairebé sempre únic, de grandària variable, però generalment petit, proveït habitualment d’una càpsula fina de teixit connectiu. És menys freqüent la localització entre les glàndules paratiroides superiors i en el teixit paratiroïdal ectòpic (mediastí, parènquima intratiroïdal, parts toves retroesofàgiques, paret esofàgica). És constituït per qualsevol dels diferents tipus cel·lulars de la paratiroide normal, bé que predominen les cèl·lules principals, i també és freqüent la combinació de cèl·lules principals, cèl·lules oxífiles, cèl·lules clares aquoses i elements transicionals. Una varietat més rara és l’adenoma oxífil. En la major part dels casos es tracta d’un adenoma funcionalment actiu (hiperparatiroïdisme).

alcaloïdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Relatiu o pertanyent als alcaloides.
es alcaloídico

alisfenoïdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Relatiu o pertanyent a les ales de l’esfenoide.

al·lantoïdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Relatiu o pertanyent a l’al·lantoide.