Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 104 (1.034 registres)
veureRhizobium (DMCSC)
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
veureacarofòbia (DEM)
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 salut mental
veureacarofòbia (DEM)
 salut mental
veureaccessiĂł mobiliĂ ria (DJC)
 dret civil
veureacerbofòbia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 salut mental
veureàcid aldobiònic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid hialobiurònic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureacrofòbia (DEM)
 salut mental
veureactiu immobilitzat (DJC)
 dret mercantil
veureactivitat microbiana basal (DMCSC)
Cerca obi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Rhizobium m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Rizobi.
en Rhizobium
es Rhizobium
fr Rhizobium
gl Rhizobium
pt Rhizobium

acarofòbia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
microbiologia i patologia infecciosa
salut mental
Por morbosa de tenir la ronya.

acarofòbia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Por morbosa als insectes, cucs, etc., o als objectes petits.

accessiĂł mobiliĂ ria c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Dret d’adquisició d’un bé moble accessori que la llei atribueix a qui és propietari del bé principal.
es accesiĂłn mobiliaria, accesiĂłn entre bienes muebles

acerbofòbia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
salut mental
Aversió morbosa a l’acidesa.

àcid aldobiònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Disacàrid de fórmula C12H20O12, resultant de la concentració d’una molècula d’un àcid urònic i una d’una aldosa. Aquests àcids solen formar part de mucopolisacàrids, com l’àcid hialurònic.

àcid hialobiurònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Disacàrid unit a l’àcid hialurònic, de fórmula C12H21NO11.

acrofòbia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Fòbia als llocs elevats. Gairebé sempre apareix manifestada en forma de vertigen.

actiu immobilitzat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Actiu fix.
Sin. pref.: actiu fix c. nom. m.
es activo inmovilizado

activitat microbiana basal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Respiració basal del sòl.
en basal microbial activity
es actividad microbiana basal
fr activité microbienne basal
gl actividade microbiana basal
pt atividade microbiana basal