Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecomportament obsessiu (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconducta obsessiva (VPCA)
veureneurosi obsessiva (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 salut mental
veureobsés -essa (DEM)
 salut mental
veureobsessió (DEM)
 salut mental
veureobsessió (DEM)
 salut mental
veureobsessiu -iva (DEM)
 salut mental
veureobsessivocompulsiu -iva (DEM)
 salut mental
veureobsessivocompulsiu -iva (DEM)
 salut mental
Cerca obsés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comportament obsessiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Propi d’una personalitat obsessiva-convulsiva, és repetitiu, estilitzat.

conducta obsessiva c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en obsessive behavior subst.

neurosi obsessiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Neurosi en què predominen les manifestacions obsessives.
Sin. compl.: bogeria del dubte, bogeria lúcida, neurosi compulsiva, neurosi obsessivocompulsiva, parapatia anancàstica

obsés -essa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Que pateix obsessió.

obsessió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Pensament, idea o imatge que envaeix la consciència de l’individu en contra de la seva voluntat i que aquest arriba a reconèixer com a pròpia.

obsessió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Ocupació de l’esperit per una idea, una paraula o una imatge persistents.

obsessiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Relatiu o pertanyent a l’obsessió.
de obsessiv
en obsessive
es obsesivo
fr obsessionnel
it ossessivo

obsessivocompulsiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Que té tendència a realitzar actes repetitius o rituals per tal d’alleujar l’ansietat.

obsessivocompulsiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Relatiu o pertanyent als trastorns obsessius que estan associats amb compulsions.
Sin. compl.: anancàstic -a