Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 192 (1.913 registres)
veureabdominocĂ­stic -a (DEM)
 gastroenterologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureabĂşlia social (DEM)
 salut mental
veureacantòcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacantocitosi (DEM)
 gastroenterologia
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
veureacantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
veureacantosi nigricans benigna associada amb sĂ­ndromes hereditĂ ries (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
veureacariòcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veureacceleraciĂł de la velocitat de reacciĂł (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureacefalocist (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
 veterinĂ ria
veureacetònid de fluocinolona (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 quĂ­mica
 semiologia
Cerca oci a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abdominocĂ­stic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a l’abdomen i la bufeta biliar.

abĂşlia social f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Inactivitat social com a resultat de la incapacitat de prendre una decisiĂł, encara que hi hagi voluntat de fer-ho.

acantòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Eritròcit deformat per la presència de nombroses projeccions citoplasmàtiques que, en forma d’espícula o espina, li confereixen un aspecte que recorda el de les fulles espinoses de la planta Acanthus spinosus. Hom l’observa en l’anèmia acantocítica i en l’abetalipoproteïnèmia.
Sin. compl.: eritròcit de fulla d’acant, eritròcit espiculat, eritròcit espinós
de Stachelzelle
en acanthocyte, burr-cell
es acantocito
fr acanthocyte
it acantocita

acantocitosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
Presència d’acantocitosi a la sang, condició observada en l’anèmia acantocítica de la cirrosi hepàtica avançada, associada gairebé sempre amb esplenomegàlia i encefalopatia hepàtica, i en la modalitat d’hipolipoproteïnèmia primària anomenada abetalipoproteïnèmia. Les alteracions hematològiques d’aquesta darrera malaltia, consistents en la presència d’aquest tipus d’eritròcits deformats, i el fet d’ésser un trastorn hereditari determinaren que, inicialment, hom li assignés la denominació d’acantocitosi hereditària.

acantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutriciĂł
malalties i sĂ­ndromes
Acantosi nigricans benigna no hereditària que es desenvolupa en el curs de tumors de la hipòfisi (adenomes), craniofaringiomes, tumors suprarenals (síndrome de Cushing, malaltia d’Addison), tumors ovàrics (síndrome de Stein-Leventhal). També pot presentar-se en la diabetis juvenil.

acantosi nigricans benigna associada amb sĂ­ndromes hereditĂ ries f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i sĂ­ndromes
Acantosi nigricans benigna que acompanya determinades síndromes hereditàries autosòmiques recessives: lipodistròfia progressiva congènita, síndrome de Bloom, disostosi craniofacial de Crouzon, síndrome de Lawrence, síndrome de Miescher, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rabson-Mendelhall i síndrome de Rud.

acariòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
Cèl·lula sense nucli, com ara l’eritròcit.

acceleraciĂł de la velocitat de reacciĂł c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en reaction rate acceleration subst.

acefalocist m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
veterinĂ ria
Vesícula estèril d’una hidàtide.
de Azephalozyst
en acephalocyst
es acefalocisto
fr acéphalocyste
it acefalocisto

acetònid de fluocinolona m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
quĂ­mica
semiologia
Corticosteroide fluorat sintètic, de fórmula C24H30F2O6, emprat com a antiinflamatori tòpic en el tractament de dermatosis esteroidosensibles.