Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 119 (1.183 registres)
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 quĂ­mica
veureabscés de Brodie (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 traumatologia i ortopèdia
veureacefalopòdia (DEM)
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
 podologia
veureacetat de sodi (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 farmacologia
 quĂ­mica
veureàcid N-2-acetamidoiminodiacètic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid cacodĂ­lic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid cacodĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veureĂ cid cacodĂ­lic (DAGRIC)
 agricultura
veureàcid iminodiacètic (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca odi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
quĂ­mica
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
quĂ­mica
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

abscés de Brodie m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
traumatologia i ortopèdia
Forma d’osteomielitis crònica caracteritzada per la formació d’un abscés intraossi circumscrit, envoltat d’un rivet de condensació òssia. Es localitza en les metàfisis dels ossos llargs, especialment en l’extrem inferior de la tíbia i del fèmur. La cavitat conté un pus asèptic o amb pocs gèrmens, o bé un líquid serós, i és entapissada de teixit de granulació amb tendència a la fibrosi.
Sin. compl.: abscés de David-Brodie

acefalopòdia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
podologia
Absència congènita del cap i els peus.

acetat de sodi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
farmacologia
quĂ­mica
De fórmula CH3COONa, és obtingut per neutralització de l’àcid acètic amb carbonat sòdic; és emprat com a intermediari de síntesi, com a mordent, deshidratant, conservador per a la carn i amortidor del pH per a aliments. També és emprat com a alcalinitzador urinari i sistèmic, com a diürètic i com a expectorant.

àcid N-2-acetamidoiminodiacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: ADA
quĂ­mica
en N-2-acetamidoiminodiacetic acid subst.

Ă cid cacodĂ­lic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en cacodylic acid subst.

Ă cid cacodĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Àcid dimetilarsínic, de fórmula (CH3)As(O)(OH). És emprat en productes farmacèutics.

Ă cid cacodĂ­lic m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Àcid dimetilarsínic que s’empra com a herbicida.
es ácido cacodílico m.

àcid iminodiacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en iminodiacetic acid subst.