Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret p√ļblic
veurecooficial (DJC)
 dret
veurecooficialitat (DJC)
 dret
veurecorrecció oficial (CINZ)
 zoologia
veurediari oficial (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret
veureexplotació oficialment indemne (DRAMAD)
 ramaderia
veureextraoficial (DJC)
 dret p√ļblic
veure√ćndex Oficial (CINZ)
 zoologia
veure√ćndex Oficial de les Obres Rebutjades i Inv√†lides en Nomenclatura Zool√≤gica (CINZ)
 zoologia
veure√ćndex Oficial dels Noms del Nivell Fam√≠lia Rebutjats i Inv√†lids en Zoologia (CINZ)
 zoologia
Cerca oficial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
sigla: BOPC
documentació jurídica
dret p√ļblic
Publicació periòdica del Parlament de Catalunya que recull tots els documents parlamentaris que entren a la cambra o n’emanen.

cooficial adj.
Diccionari jurídic
dret
Que comparteix l‚Äôoficialitat, amb igualtat de circumst√†ncies legals, s‚Äôaplica especialment a lleng√ľes parlades en un mateix territori.
Ex.: La documentació que hagi de tenir efectes en un territori on el català no és llengua cooficial s’ha de redactar en castellà.
es cooficial

cooficialitat f.
Diccionari jurídic
dret
Qualitat de cooficial.
es cooficialidad

correcció oficial c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Correcció, emesa per la Comissió, d'un error o omissió en una opinió publicada prèviament.
V. t.: directriu f.
en Official Correction subst.

diari oficial c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Publicació en què es difonen les disposicions i altres decisions dels òrgans governamentals.
es diario oficial

explotació oficialment indemne f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Explotació ramadera que ha estat sotmesa a una sèrie d’anàlisis i de controls sanitaris i que, una vegada coneguts els resultats, és declarada lliure d’una malaltia determinada, sense que s’hagi vacunat el seu bestiar d’aquesta malaltia.
es explotación oficialmente indemne f.

extraoficial adj.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Oficiós | oficiosa.
Ex.: Atès que va ser una reunió extraoficial, els acords no tenen cap validesa legal.
Sin. pref.: oficiós | oficiosa adj.
es extraoficial

√ćndex Oficial n. pr. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Títol abreujat de qualsevol dels quatre índexs, actualitzats i publicats per la Comissió, que esmenten les obres o els noms que han estat rebutjats per decisió de la Comissió.
en Official Index subst.

√ćndex Oficial de les Obres Rebutjades i Inv√†lides en Nomenclatura Zool√≤gica n. pr. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
√ćndex Oficial, actualitzat i publicat per la Comissi√≥, que esmenta les obres que han estat rebutjades per decisi√≥ de la Comissi√≥, en relaci√≥ amb la Nomenclatura Zool√≤gica.
en Official Index of Rejected and Invalid Works in Zoological Nomenclature subst.

√ćndex Oficial dels Noms del Nivell Fam√≠lia Rebutjats i Inv√†lids en Zoologia n. pr. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
√ćndex Oficial, actualitzat i publicat per la Comissi√≥, que esmenta els noms del nivell fam√≠lia que han estat rebutjats per decisi√≥ de la Comissi√≥, en relaci√≥ amb la Zoologia.
en Official Index of Rejected and Invalid Family-Group Names in Zoology subst.